Bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án PDF | How-yolo

Tải xuống PDF Bài tập Thống kê kinh doanh có đáp án ✓ Bài tập Thống kê kinh doanh phần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ✓ Bài tập về Thống kê kinh doanh có lời giải ✓ Bài tập về thống kê kinh doanh có lời giải ✓ Bài tập về thống kê kinh doanh có đáp án ✓ PDF ✓ Tải xuống các bài tập thống kê doanh nghiệp miễn phí liên kết Google Drive

Bài tập về thống kê doanh nghiệp có đáp án

Tải bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án

XEM 16 NĂM

TẢI XUỐNG HOÀN THIỆN TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

TÊN Bài tập về thống kê doanh nghiệp
Tác giả Đàm Thu.
Bản tóm tắt

Cuốn Sổ tay Thống kê Doanh nghiệp này là tài liệu được biên soạn theo đúng kế hoạch môn học Thống kê kinh doanh tại Trường Cao đẳng Kế toán.

Bài tập này bao gồm 3 phần:

 • Phần I: Tóm tắt lý thuyết và Bài tập cơ bản. Phần này được chia thành các phần, mỗi chương bao gồm:
  • A. Tóm tắt lý thuyết.
  • B. Bài tập cơ bản.

Đặc biệt, ở mục I không có bài tập, chỉ tóm tắt những phần lý thuyết chung.

 • Phần II: Một số bài tập tổng hợp.
 • Phần III: Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản.
Nội dung
 • Lời nói đầu
 • Phần I: Tóm tắt lý thuyết và bài tập cơ bản
 • Mục I: Đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh
 • Mục II: Thống kê về tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Bài tập cơ bản
 • Mục III: Thống kê công việc tại doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Bài tập cơ bản
 • Mục IV: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Bài tập cơ bản
 • Phần V: Thống kê Vật tư tại Doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Bài tập cơ bản
 • Phần VI: Thống kê về sản xuất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
  • A: Tóm tắt lý thuyết
  • B. Bài tập cơ bản
 • Phần II: Một số bài tập tổng hợp
 • Phần III: Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản
Xem Thêm >>  Nguyễn Tuấn Linh - Chàng Kỹ Sư Bỏ Việc Đi Tìm "Vàng Xanh" Giữa Đại Ngàn | How-yolo

➽➽➽ Tham khảo tài liệu thống kê doanh nghiệp tại đây:

Trên đây – bài tập thống kê doanh nghiệp có đáp án định dạng PDF, ViecLamVui – chuyên trang tra cứu tìm việc làm Miễn phí – gửi cho bạn. Hi vọng tài liệu trên có thể hỗ trợ đắc lực cho việc học tập và nghiên cứu của bạn.

#ViecLamVui