báo cáo thử việc

Mẫu báo cáo thử việc, hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc mới nhất. Tư vấn các vấn đề pháp lý trong thời gian thử việc của người lao động.

Đang xem: Báo cáo thử việc

1 1.Mẫu báo cáo thử việc 2 (Ký và ghi rõ họ tên) 2. Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc 3 3. Báo cáo thử việc viết sẵn 4 (Ký và ghi rõ họ tên) 5 4. Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu báo cáo thử việc, hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Báo cáo thử việc là một bản báo cáo mà người thử việc sau khi kết thúc thời gian thử việc sẽ gửi đến cho lãnh đạo công ty, trưởng phòng (ban) và những người có liên quan trong quá trình thử việc. Trong báo cáo thử việc, người thử việc sẽ ghi lại chi tiết, toàn bộ các công việc được giao mà mình đã thực hiện và kết quả công việc trong quá trình thử việc. Bên cạnh đó, người thử việc có thể nêu ra những kiến thức, kỹ năng mà mình đạt được sau quá trình thử việc, những đánh giá, ý kiến đóng góp của bản thân cho công ty cũng như tâm tư, nguyện vọng của người thử việc sau khi kết thúc quá trình thực tập trong Báo cáo thử việc. Qua đó, Công ty Luật Dương Gia xin gửi đến quý bạn đọc Mẫu báo cáo thử việc, Hướng dẫn viết báo cáo thử việc và Mẫu báo cáo thử việc viết sẵn.

1.Mẫu báo cáo thử việc

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu báo cáo thử việc. Tải về Mẫu báo cáo thử việc

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo báo cáo thử việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi: 

–         Lãnh đạo Công ty….

–         Trưởng Phòng/Ban….

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động thử việc mới chuẩn nhất năm 2020

–         ….

Tôi tên là: ….

Sinh ngày: …

Số CMND/CCCD: … Cấp ngày: … Tại: …

Thời gian thử việc: Từ ngày…tháng…năm…đến ngày…tháng… năm…

Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ….

Phòng/Ban: …

Người hướng dẫn: …

Xem thêm: Quy định về ký kết hợp đồng thử việc

Sau đây, tôi xin báo cáo kết quả các công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT Công việc được giao Người giao việc Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc Kết quả công việc Ghi chú 1 2 3 4 5

 

Kết quả cá nhân đạt được trong quá trình thử việc:…

Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:…

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty: …

…………………., ngày…….. tháng…….. năm……….

Xem thêm: 5 Loại Thực Phẩm Chức Năng Tăng Cân Cho Trẻ Em Của Nhật 2021 Tốt Nhất

Xem thêm: Các Mẫu Đèn Tuýp Hắt Trần Thạch Cao, Đèn Hắt Trần Là Gì

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Chế độ thử việc của người lao động

 

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG/BAN…

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…

(Ký và ghi rõ họ tên) 2. Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

Mục Công ty, Phòng/Ban ở góc bên trái: Ghi rõ tên Công ty, Phòng/Ban nơi mà người báo cáo thử việc. Mục Kính gửi: Báo cáo thử việc thường sẽ gửi cho lãnh đạo công ty, Trưởng Phòng/Ban quản lý trực tiếp người báo cáo trong thời gian thử việc. Ngoài ra, Báo cáo công việc còn có thể gửi đến cho Trưởng Phòng/Ban khác có liên quan trong thời gian thử việc (nếu có) hoặc Người hướng dẫn. Người báo cáo ghi rõ các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp tại các Mục Tôi tên là; Sinh ngày; Số CMND/CCCD. Mục Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ: trung cấp. cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,… Mục Thời gian thử việc: Ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu thời gian thử việc, ngày tháng năm kết thúc thời gian thử việc. Lưu ý: Theo quy định của “Bộ luật lao động 2019” thì thời gian thử việc tối đa đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày, đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là không quá 30 ngày, đối với các công việc khác là không quá 6 ngày làm việc. Người báo cáo ghi rõ các thông tin về Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty, Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trong thời gian thử việc (nếu có).

3. Báo cáo thử việc viết sẵn

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu báo cáo thử việc viết sẵn. Tải về Mẫu báo cáo thử việc viết sẵn

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo báo cáo thử việc viết sẵn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

Xem thêm: Có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội khi thử việc?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi:

Lãnh đạo Công ty TNHH ABC Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự Ông Nguyễn Văn A

Tôi tên là: Trần Thị A

Sinh ngày: 01/01/1990

Số CMND/CCCD: 123456789 Cấp ngày: 01/01/2008 Tại: Công an Tỉnh X

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Đại học

Xem thêm: Sau thời gian thử việc nhưng vẫn làm khi nghỉ việc có phải thông báo không?

Thời gian thử việc: Từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 đến ngày 01 tháng 09 năm 2019

Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: Chuyên viên

Phòng/Ban: Hành chính – Nhân sự

Người hướng dẫn: Ông Nguyễn Văn A

Sau đây, tôi xin báo cáo kết quả các công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT Công việc được giao Người giao việc Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc Kết quả công việc Ghi chú 1 Lập kế hoạch tuyển dụng lao động tại  công ty Nguyễn Văn A 05/07/2019 Hoàn thành 2 …… 3 …… 4 …… 5 ……

 

Kết quả cá nhân đạt được trong quá trình thử việc:

Qua quá trình thử việc, bản thân đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực hành chính – nhân sự, học hỏi thêm được nhiều kỹ năng chuyên môn, kiến thức mới khi làm việc tại Công ty…

Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:

Công ty có môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cởi mở, tích cực…

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty:

Mong muốn có thể được tiếp tục làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty để đóng góp toàn bộ khả năng, năng lực của mình cho sự phát triển của Công ty…

Tỉnh X, ngày 01 tháng 09 năm 2019

NGƯỜI BÁO CÁO

(Đã ký)

Trần Thị A

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG/BAN…

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

– Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại 1900.6568

– Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua email có trả phí

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng có trả phí.

– Tư vấn soạn thảo mẫu báo cáo thử việc.

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến thử việc, quan hệ lao động, hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.

– Đại diện giải quyết tranh chấp trong lao động.