Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Hợp Tác Kinh Doanh, Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Góp Vốn Kinh Doanh

how-yolo.net xin giới thiệu mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được các thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn. Khi các bên muốn hợp tác kinh doanh thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác trong kinh doanh thì phải thoản thuận góp vốn thông qua biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh này nhằm hiện thực hóa vốn góp và tránh rắc rối về sau.

Đang xem: Biên bản thỏa thuận hợp tác

Mẫu biên bản về việc thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất

1. Định nghĩa mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là gì?2. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất

1. Định nghĩa mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là gì?

Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thỏa thuận góp vốn kinh doanh của các thành viên trong hội đồng quản trị. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, thành phần tham gia cuộc họp, mục đích góp vốn, thời gạn vốn, số vốn góp…

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Wifi Vnpt 2019, Hướng Dẫn Thay Đổi Mật Khẩu Wifi Igate Vnpt

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phầnMẫu Hợp đồng góp vốnBiên bản thỏa thuận tiến độ góp vốn điều lệ

2. Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————-BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANHHôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ……….………..tại…………………………………………..……Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:1. Ông, bà………………..…………Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ……………..Sinh ngày:……………………………………………………………………………..…………………………..Chứng minh nhân dân số: ……………..…….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp ……..Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………………………2. Ông, bà………………….……Giới tính ……………….……….Quốc tịch: ………………….Sinh ngày:……………………………………………………………………………..…………………………….Chứng minh nhân dân số: …………….…….. Ngày cấp ……………..……… Nơi cấp ………Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………………………3. Ông, bà……………………………….Giới tính ……………………………..Quốc tịch: ……………….Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân số: ………………… Ngày cấp ……………………… Nơi cấp ………………Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: marketing bất động sản

Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:1. Mục đích góp vốn: ………………….…………………………………………………………….2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên: ………………………………………3. Thời hạn góp vốn: …………………………………………………………………………………4. Cử người quản lý phần vốn góp: ………………………………………………………………..5. Cam kết của các bên: ……………………………………………………………………………6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ………………………………………………………………………Các bên đã nhất trí thông qua biên bản với nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)(Ký, họ và tên)ÔNG (BÀ)(Ký, họ và tên)ÔNG (BÀ)(Ký, họ và tên)

Mẫu biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn Biên bản họp đồng ý cho thành viên góp vốn Mẫu biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Biên bản thỏa thuận góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn

*

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn Giấy chứng nhận góp vốn đầu tư Biên bản định giá tài sản góp vốn Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn