Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận, Văn Bản Thỏa Thuận, Hợp Đồng Thỏa Thuận Mới 2021

Bạn cần tìm mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác nhưng không làm sao để soạn đúng với quy định của pháp luật? Khi lập biên bản, hợp đồng hợp tác kinh doanh cần lưu ý những gì? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được công ty luật how-yolo.net tổng hợp trong bài “Mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác công việc mới nhất” dưới đây.

Đang xem: Biên bản thỏa thuận

Biên bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh được hiểu là gì?

Biên bản thỏa thuận cũng chính là những thỏa thuận hợp tác kinh doanh trong đó một bên sẽ có lợi ích vốn chủ sở hữu và một bên chính là lợi ích tác động liên quan. Thỏa thuận hợp tác kinh doanh còn được xem như một bản ghi nhớ, là một tài liệu kinh doanh chính thức được sử dụng để xác định thỏa thuận được thực hiện giữa hai bên, nhóm hoặc các cá nhân riêng biệt. Biên bản thỏa thuận hợp tác thường có trước hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa các bên.

Nó cho thấy rằng có một sự hiểu biết giữa hai bên, một mong muốn chung để làm việc cùng nhau trên dựa trên một mục tiêu đã thỏa thuận. Các tên thường gọi của biên bản thỏa thuận này là: mẫu hợp đồng hợp tác đầu tác, mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư dự án, mẫu hợp đồng hợp tác công việc mới nhất, mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh, … Khi các bên đã sẵn sàng bắt đầu quá trình hợp tác thì sẽ cùng nhau ký kết thỏa thuận kinh doanh hay những thỏa thuận nói chung và được gọi là hợp đồng thỏa thuận.

Mẫu biên bản thỏa thuận công việc được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: …..………….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của các bên.

………………….., ngày…..tháng…….năm 20……,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Họ và tên: ………………………………..………………………………..…………………………….

Điện thoại:……………………………..………………………………..………………………………

BÊN B:

Họ và tên: ……………………………….………………………………..……………………………..

Điện thoại:……………………………..………………………………..……………………………….

Xem thêm: Nơi Bán Máy Làm Lạnh Nước Uống Mini Cao Cấp Nguồn Usb, Máy Làm Lạnh Nước Mini Keen

Cùng thống nhất ký kết Biên bản thoả thuận công việc giữa hai bên với những điều, khoản sau:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận

Ví dụ dưới đây dành cho thỏa thuận đối chiếu công nợ:

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận, đến hết ngày……tháng…….năm 20…. Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………………..), trong đó:

– Nợ gốc:………………………………..………………………………..

– Lãi:………………………………..………………………………..

Điều 2. Cam kết của Bên A

Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Biên bản thoản thuận này thay cho ………………….;Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

(Những cam kết của bên B mà hai bên cùng nhau thỏa thuận và đều đồng ý thực hiện)

Ví dụ:

Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Biên bản thỏa thuận này;Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoả thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoả thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A BÊN B

*
*
*

Những nội dung cần có trong biên bản thỏa thuận hợp tác

Dựa theo khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư 2014, biên bản thỏa thuận hợp tác bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

Ngoài ra, các bên tham gia có quyền thỏa thuận những nội dung khác nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Khi ký kết hợp đồng với nhau, các bên càng thỏa thuận chi tiết thì sẽ càng dễ dàng trong việc giải quyết những tranh chấp sau này.

Xem thêm: Cho Thuê Căn Hộ Mini Cho Thuê Hcm Giá Rẻ (03/2021), Cho Thuê Căn Hộ Chung Cư Mini Tphcm Quý I /2021

Tóm lại vấn đề “Mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác công việc mới nhất”

Đây là hai mẫu biên bản thỏa thuận được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Chúng có thể sử dụng hầu hết trong những trường hợp cần thỏa thuận, hợp tác giữa cá nhân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh,…. Những thông tin đều được tổng hợp trực tiếp từ Sở Tư Pháp TP.HCM và được cập nhật mới nhất.