Công thức tính diện tích hình thoi bạn có thể tham khảo

Công thức tính diện tích của hình thoi không hề khó mà còn rất dễ áp dụng. Cùng tìm hiểu công thức tính diện tích hình thoi qua bài viết này. 

Tính diện tích hình thoi đơn giản

Công thức tính diện tích hình thoi

 • S= ½(d1 x d2)

Hoặc

 • S=h x a

Với công thức tính dựa vào đường chéo

Công thức này là S= ½( d1 x d2)

Trong đó thì:

 • d1 chính là biểu hiện cho đường chéo thứ nhất
 • d2 là biểu hiện cho đường chéo thứ hai

Ví dụ bài toán: Có một tấm thảm dạng hình thoi hai đường chéo cắt nhau đo được chiều dài lần lượt là 9 cm và 11 cm. Hỏi diện tích của tấm thảm hình thoi đó bằng bao nhiêu?

Giải: 

Áp dụng công thức tính dựa đường chéo ta có d1 là 9cm và d2 là 11cm. 

S= ½(d1 x d2)= ½(9 x 11) =½ x 99 = 49,5 cm2

Ví dụ bài toán 2: Hình thoi có các đường chéo bằng 8cm và 6cm. Tính diện tích hình thoi này.

Giải: Như đề bài đã cho ta có độ dài của hai đường chéo lần lượt là 8cm và 6cm. Tương ứng với d1= 8cm và d2= 6cm. Từ đó, áp dụng công thức ta có thể giải bài toán như sau: S= ½ (8 x 6)= 24 cm2. 

Bài toán minh họa

Dựa vào cạnh đáy và chiều cao để ra công thức tính diện tích hình thoi

S= h x a chính là công thức tính diện tích hình thoi dựa canh đáy là chiều cao.

Trong đó thì:

 •  h biểu hiện cho chiều cao của hình thoi
 • a chính là cạnh đáy
Xem Thêm >>  Đại học Văn Lang học phí 2021 & phương thức xét tuyển

Ví dụ bài toán: Cho hình thoi có các cạnh ABCD, có cạnh AB = BC = CD = DA = 5cm, chiều cao hình thoi bằng 4cm. Tính diện tích của hình thoi có cạnh ABCD này .

Giải: Với công thức diện tích hình thoi ở trên, ta có thể áp dụng như sau. Bài toán đã có h chính là chiều cao bằng 4 cm và cạnh đáy của hình thoi được cho trong đề bài là 5 cm. Từ đó áp dụng công thức ta có: S= h x a= 4 x 5= 20cm2.

Ví dụ bài toán 2: Cho hình thoi ABCD có cạnh đáy của nó là 10 cm và chiều cao là 7 cm. Tính diện tích hình thoi có các ABCD này.

 Lời giải: Dựa vào đề bài thì cạnh đáy kí hiệu là a bằng 20cm, có chiều cao ký hiệu là h bằng 7cm. Từ đó suy ra diện tích của hình thoi ABCD là S= h x a= 10 x 7 = 70cm2.

Tìm hiểu tính chất và dấu hiệu của hình thoi

Tính chất hình thoi dễ hiểu

Khái niệm hình thoi

Hình thoi được định nghĩa là hình tứ giác có bốn cạnh chiều dài bằng nhau. Ngoài ra, hình thoi cũng được xét như sau: nếu hình bình hành có hai cặp canh không gần kề bằng nhau thì nó sẽ thành hình thoi. Hoặc có hai đường chéo vuông góc của hình bình hành thì cũng sẽ trở thành hình thoi.

Tính chất hình thoi

 • Hình thoi và hình bình hành đều có tính chất gần như tương đương nhau. Cụ thể là các góc đối bằng nhau, các cạnh đối song song ( ký hiệu //) và bằng nhau, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
 • Có hai đường chéo vuông góc với nhau trong hình thoi.
 • Các đường phân giác của góc thuộc hình thoi chính là hai đường chéo.
Xem Thêm >>  Kết luận sư phạm về sự phát triển tâm lý trẻ em - Những điều cần biết

Dấu hiệu nhận biết hình thoi 

Để nhận biết được hình thoi cũng rất là đơn giản và dễ hiểu. Bạn chỉ cần chú ý vào các đặc điểm được nêu ra dưới đây như: 

 • Nếu bạn thấy tứ giác có các cạnh bằng nhau, cụ thể là 4 cạnh thì đó chính là hình thoi
 • Nếu có 2 cạnh bằng nhau ở hình bình hành thì đó chính là hình thoi
 • Nếu thấy 2 đường chéo vuông góc với nhau trong hình bình hành thì chắc chắn hình đó chính là hình thoi.
 • Nếu nhìn vào hình và bạn thấy được 1 đường chéo là đường phân giác của một góc trong hình bình hành. Hình có dấu hiệu như vậy thì đó chính là hình thoi. 

Hình thoi có mấy trục đối xứng

Hình thoi có hai trục đối xứng là hai đường chéo và có 1 tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo

Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau

Hình thoi có 4 dấu hiệu nhận biết, như sau:

 • Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau
 • Hình bình hành cá hai cạnh kề bằng nhau
 • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau
 • Hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của 1 góc.

Bài viết trên đây của How Yolo công thức tính diện tích hình thoi cũng như tính chất và dấu hiệu nhận biết của nó. Hy vọng bài viết có thể giúp ích cho các em học sinh và phụ huynh cũng có thể giảng dạy cho con em thông qua bài viết này.

Xem Thêm >>  Cách tính cot bằng máy tính fx 580vn plus