Cts: Ctcp Chứng Khoán Ngân Hàng Công Ty Chứng Khoán Vietinbank

*

Nhóm ngành

Đang xem: Công ty chứng khoán vietinbank

*
*

Chỉ số %Thay đổi KLGD GTGD Tăng TC Giảm
VN-INDEX 0 0 (0%) 0 0 0 0 0
VN30-INDEX 0 0 (0%) 0 0 0 0 0
HNX-INDEX 0 0 (0%) 0 0 0 0 0
HNX30-INDEX 0 0 ( 0%) 0 0 0 0 0
UPCOM-INDEX 0 0 (0%) 0 0 0 0 0

CK
Trần Sàn TC Ngày đáo hạn KL Mở (OI) Dư mua Khớp lệnh Dư bán Độ lệch Cao Thấp TB KL mua KL bán Giá P1 KL P1 NN mua NN bán Room
KL 4+ Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 CK Giá KL +/- % Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 KL 4+

Xem thêm: nhà đất cho thuê

CK

Trần Sàn TC Ngày đáo hạn KL Mở (OI) Dư mua Khớp lệnh Dư bán Độ lệch Cao Thấp TB KL mua KL bán Giá P1 KL P1 NN mua NN bán Room
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 CK Giá KL +/- % Tổng KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
Sàn TC Trần Tổng KLTổng GT Dư Mua Khớp lệnh Dư Bán
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá KL +/-% Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3

Xem thêm: Nghe Kể Chuyện Tình Yêu Trên Radio, Audio Truyện Ngôn Tình Mp3

TCPH Thời gian đáo hạn
Giá thực hiện Kiểu CQ
Ngày đáo hạn Trạng thái lãi lỗ
TL chuyển đổi Giá phát hành
CK cơ sở Phương thức TT
Ngày GD cuối Điểm hòa vốn
Loại CQ KL phát hành
Giá CK cơ sở