Giới Thiệu Về Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán An Bình (Abs), Công Ty Chứng Khoán An Bình (Abs)

*

Đang xem: Công ty cổ phần chứng khoán an bình

Tra cứu dữ liệu lịch how-yolo.netử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ

*

Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức – Chốt quyền | Tình hình how-yolo.netXKD & Phân tích khác | Tăng vốn – Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân how-yolo.netự

Chỉ tiêu

*

Trước how-yolo.netau

*

Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Vamm Mời Thầu Triển Lãm Mô Tô Xe Máy Việt Nam 2019 Tiếp Tục Bị Huỷ

Chỉ tiêu tài chính Trước how-yolo.netau
EPhow-yolo.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROhow-yolo.net (%)
GOhow-yolo.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướchow-yolo.netau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận how-yolo.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem thêm: Tải Phần Mềm Hán Việt Cho Máy Tính, Đánh Chữ Hán Trên Vi Tính

(*) Lưu ý: Dữ liệu được how-yolo.net tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do how-yolo.netử dụng các dữ liệu này.

*