Cuối năm 2021 sẽ trình Bộ Chính trị bảng lương mới | How-yolo

Dự kiến ​​trong tháng 10, Bộ Nội vụ sẽ trình Ban điều phối cải cách tiền lương về các nội dung cụ thể của hệ thống tiền lương mới và tháng 12 sẽ trình Bộ Chính trị thông qua.

Từ ngày 1/7/2022, hệ thống tiền lương mới sẽ được thực hiện thay thế hệ thống tiền lương của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với các chức vụ, chức danh, chức vụ lãnh đạo mới. Đổi lương cũ sang lương mới, đảm bảo không thấp hơn lương hiện tại.

Việc này được thực hiện từ đầu năm nay, theo quy định tại Nghị quyết 27/2011 của Ban Chấp hành Trung ương 7 (kỳ 12) về sửa đổi chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, kỳ họp thứ 13 đã quyết định hoãn thực hiện sửa đổi tiền lương đến ngày 1/7/2022.

Lương của quản lý cấp cao không quá 20 triệu đồng

Do đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng quốc phòng sẽ thực hiện theo công thức trước đây: Mức lương nhân với mức lương cơ sở chỉ thực hiện trong 1 năm.

Lẽ ra, lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,6 triệu đồng từ ngày 1/7/2020, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn nâng lương và tiếp tục tăng lương. Bắt đầu từ 1/7/2019 lương khởi điểm 1,49 triệu đồng đến nay.

Xem Thêm >>  Thông tin MC Việt Thảo bị đột quỵ, vỡ mạch máu đang điều trị trong bệnh viện ở Mỹ là sai sự thật | How-yolo

Mức lương này căn cứ vào bảng lương chức vụ theo Nghị quyết 730/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI.

Trong đó, mức lương cao nhất của chủ tịch là 13,00 19,37 triệu đồng mỗi tháng. Lương của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội là 12,50 trên 18,6 triệu đồng / tháng.

Cuối năm 2021, bảng lương mới sẽ được trình Bộ Chính trị.
Lương của Chủ tịch Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

11,10 với hệ số lương Phó Chủ tịch thứ nhất từ ​​16,5 triệu đồng / tháng; Mức 2 là hơn 17,4 triệu đồng mỗi tháng với hệ số 11,70.

Lương của Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Tối cao, Kiểm sát viên Tòa án Tối cao bậc 1, hệ số 10,40 khoảng 15,5 triệu đồng. /tháng; Mức 2 với 11,00 thu nhập 16,39 triệu đồng mỗi tháng.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được xếp bậc 1 với hệ số 9,80, hơn 14,6 triệu đồng. Bậc 2 hệ số 10,40 khoảng 15,5 triệu đồng.

Chủ nhiệm Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là bậc 1. Tương tự là 9. 70, bằng 14,45 triệu đồng; Mức 2 với tỷ lệ 10,30, tổng tương ứng hơn 15,3 triệu đồng / tháng.

Ngoài mức lương này, lãnh đạo được hưởng một số phụ cấp liên quan đến từng vị trí, lĩnh vực công tác cụ thể: phụ cấp vượt khung, phụ cấp chức vụ liên quan, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp khu vực .. .

Xem Thêm >>  Top 10 Nhà Hàng Nổi Tiếng ở Nha Trang ăn Ngon Quên Lối Về | How-yolo

Cuối năm nộp phiếu lương mới cho Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, đến ngày 1/7/2022, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức nói chung và các chức danh quản lý sẽ thay đổi theo hướng bỏ mức lương cơ sở và thang bảng lương như hiện nay. Mức lương mới.

Bảng lương mới được cơ cấu theo: lương cơ bản khoảng 70%; phụ cấp khoảng 30%; Quỹ tiền thưởng xấp xỉ 10% tổng quỹ lương cả năm, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Cuối năm 2021, bảng lương mới sẽ được trình Bộ Chính trị.

Hệ thống phân phối tiền lương mới được xây dựng nhằm thay thế hệ thống phân phối tiền lương hiện hành theo chức vụ, chức danh và chức vụ lãnh đạo; Đổi lương cũ sang lương mới, đảm bảo không thấp hơn lương hiện tại.

Theo đó, 5 bảng lương sẽ được chuẩn bị cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng quốc phòng. Có thang bảng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cấp liên thông theo 2 nguyên tắc.

Trước hết, tiền lương của chức vụ cần phản ánh thứ bậc trong hệ thống chính trị; Nếu một người giữ vị trí lãnh đạo, anh ta sẽ nhận được mức lương tương tự. Họ giữ các vị trí lãnh đạo như nhau và hưởng lương như nhau; Mức lương của vị trí quản lý cấp cao nên cao hơn mức lương của vị trí quản lý thấp hơn.

Thứ hai, việc phân bổ tiền lương cho từng loại chức vụ tương đương; Khi lập bảng lương chức vụ ở Trung ương, không phân chia bộ, ngành, sở, ban, ngành ở trung ương, không phân biệt mức lương, chức vụ đối với cùng một ngạch lãnh đạo theo phân loại của cơ quan hành chính địa phương. các khoản phụ cấp được thực hiện.

Việc thiết kế thang bảng lương, việc phân bổ các chức danh lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị được xác định sau khi Bộ Chính trị báo cáo Trung ương.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đã tập trung nghiên cứu, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn về chế độ tiền lương mới để phối hợp các quan điểm, mục tiêu, nội dung, hành động và giải pháp hoàn thiện chính sách tiền lương trong Nghị quyết 27 để đảm bảo phù hợp với các quy định về chính sách tiền lương. Phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và trình cấp có thẩm quyền thực hiện kịp thời kể từ ngày 01/7/2022.

Trong tháng 10, Bộ Nội vụ sẽ trình bày các nội dung cụ thể của hệ thống tiền lương mới với Ủy ban Điều phối Cải cách tiền lương và dự kiến ​​sẽ được trình Bộ Chính trị thông qua vào tháng 12.

Cuối năm 2021, bảng lương mới sẽ được trình Bộ Chính trị.
Thang lương của cán bộ, công chức được giữ nguyên, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.