danh mục cây trồng cảnh quan

Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng A Tính Ngày ban hành: 15/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 17/2020/QĐ-UBND

 Lai Châu, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÂY XANH TRỒNG, HẠN CHẾ TRỒNG VÀ CẤM TRỒNG TRÊN VỈA HÈ, TRONG DẢI PHÂN CÁCH ĐƯỜNG PHỐ, CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA VÀ KHUÔN VIÊN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRONG CÁC ĐÔ THỊ THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-BXD ngày 05/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành TCXDVN 36: 2005 “Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cây xanh trồng, danh mục cây xanh hạn chế trồng, danh mục cây xanh cấm trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Danh mục cây xanh trồng gồm những loại cây đáp ứng được phần lớn các yêu cầu về nguyên tắc lựa chọn cây xanh công cộng như phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng; đáp ứng nhu cầu về sử dụng; mỹ quan, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; hạn chế làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không.

(Theo Phụ lục 01 kèm theo)

2. Danh mục cây xanh hạn chế trồng gồm những cây có đặc điểm sinh học gây ảnh hưởng nhất định đến sự an toàn, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường như: Cây ăn quả thu hút côn trùng, cây có hoa quả tạo ra mùi khó chịu hoặc cây có rễ ăn nổi, rễ phụ phát triển mạnh làm hư hại, mất mỹ quan công trình. Tuy nhiên, có thể những cây này phù hợp trồng tại một số khu vực, công trình có đặc thù nhất định.

(Theo Phụ lục 02 kèm theo)

3. Danh mục cây xanh cấm trồng gồm những cây có độc tố, chất gây nghiện hoặc có đặc điểm gây nguy hiểm cho con người như có gai sắc nhọn, hoa quả, hạt có lông phát tán làm ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe con người.

(Theo Phụ lục 03 kèm theo)

4. Danh mục cây xanh trồng, danh mục cây xanh hạn chế trồng và danh mục cây xanh cấm trồng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này là các nhóm cây thân gỗ bóng mát và cây bụi thân gỗ, không áp dụng với cây bụi nhỏ có hoa, cây thân thảo.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2020.

2. Danh mục cây xanh trồng, danh mục cây xanh hạn chế trồng và danh mục cây xanh cấm trồng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 1 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định hồ sơ thiết kế trồng mới, thay thế cây xanh công cộng cũng như thực hiện việc xã hội hóa phát triển cây xanh trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đối với những loại cây xanh đã trồng trên vỉa hè, trong dải phân cách đường phố, công viên, vườn hoa và khuôn viên các công trình công cộng trong các đô thị thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu nhưng thuộc danh mục cây xanh cấm trồng quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này thì cơ quan, đơn vị quản lý xây xanh đô thị có trách nhiệm lập kế hoạch từng bước thay thế.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng A Tính

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÂY XANH TRỒNG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu)

1. Thành phố Lai Châu:

STT

LOÀI CÂY

KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

GHI CHÚ

Tên thông thường

Tên khoa học

Đặc điểm hình thái

Đặc tính sinh học

Vỉa hè

Dải phân cách

Công viên, vườn hoa; Khuôn viên công cộng

1

Ban trắng

Bauhinia variegata

Cây hoa ban là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân rất mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20-30cm

Cây có khả năng thích nghi rộng, phát triển tốt trong điều kiện bình thường, sinh trưởng và phát triển nhanh

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng

2

Sao đen

Hopea odorata Roxb

Sao đen là cây thân gỗ, thân thẳng tròn, vỏ màu xám thường có vết nứt dọc. Lá rộng, hình trái xoan thuôn hay hình mũi mác

Tốc độ sinh trưởng nhanh, sinh trưởng thuận lợi ở các khu vực nhiệt đới ẩm có 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Cây ưa đất ẩm, sâu dày, thích hợp nhất là đất phù sa cổ và sét pha cát

X

 

X

Trồng trên vỉa hè, khuôn viên. Không trồng trên dải phân cách

3

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss.

Đang xem: Danh mục cây trồng cảnh quan

Thân mọc thẳng phân nhánh trên cao, vỏ màu nâu đậm, vết nứt sâu, bên trong thân có màu đỏ, đường kính trung bình 120cm; tán lan rộng ở trên đầu; lá màu xanh đậm mọc xen kẽ nhau, dài 50cm thuộc dạng lá kéo lông chim, không lá kèm, cuống dài 4 – 9 cm

Cây thích hợp trồng ở điều kiện độ pH 5,5 – 5,6, cây chịu gió tốt; cây được nhân giống bằng hạt; tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc dịu bóng, ưa đất thoát nước tốt

 

 

X

Phù hợp với cảnh quan khuôn viện, vườn hoa, công viên công cộng

4

Liễu

Salix babylonica

Liễu là cây thân gỗ trung bình, phân cành và nhiều nhánh cây có chiều cao 10-15m, vỏ cây màu nâu nhạt xù xì, nứt chân chim dọc thân cây, lá hình kim nhọn ở đầu gân nổi ở giữa

Liễu là cây ưa ánh sáng thích hợp trồng ở nơi có độ ẩm cao, có tốc độ phát triển trung bình có khả năng chịu hạn tốt

 

X

X

Cảnh quan khuôn viên, dải phân cách, ven hồ

5

Viết

Mimusops eleng

Cây Viết là loài cây thân gỗ có chiều cao trung bình từ 15 – 20 mét, thân cây có màu xám đen, vỏ cây sần sùi, thân mọc thẳng, cành nhánh của cây sum suê tập trung trên ngọn tạo tán tròn đẹp mắt, lá cây có hình bầu dục dài và nhọn ở đầu

Cây Viết là loài cây ưa sáng, sinh trưởng nhanh và thích ứng với mọi thời tiết, cây có thể sống tốt trong môi trường đất khô hạn trong thời gian ngắn

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Trồng trên đường phố có vỉa hè ≤ 5m

6

Muồng hoàng yến (Bò cạp nước)

Cassia fistula L.

Đường kính thân cây khoảng 40 cm, vỏ cây màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6–8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường đất ẩm ướt, giàu chất dinh dưỡng. Rễ cọc ăn sâu vào lòng đất hút chất dinh dưỡng

X

X

X

7

Bàng Đài loan (Bàng lá nhỏ)

Terminalia mantaly

Là cây thân thẳng, tán mọc chếch đan xen vào nhau tạo hình tầng vòng trông rất đẹp mắt. Lá nhỏ có màu xanh, mọc dày đan xen vào nhau, đơn nhỏ, bóng nhẵn

 

Tốc độ sinh trưởng: Cây gặp điều kiện thích hợp sẽ phát triển rất nhanh, có cây đạt độ cao gần 20m; phù hợp với môi trường giàu chất dinh dưỡng

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m

8

Phong lá đỏ (Phong mềm)

Acer rubrum

Cây phong lá đỏ là cây thân gỗ cây phát triển cao từ 10-40m; khi còn non vỏ cây mịn xám, cây càng cao tuổi vỏ cây càng xẫm, mầu có vẩy trên mặt thân cây, cành cây to cứng cáp, lá mầu đỏ tán cây rộng xẻ thành 3-5 thùy với các hình răng cưa nhỏ

Cây phong lá đỏ phát triển tốt ở khí hậu nhiệt đới có thể chịu khô hay ẩm ướt không chịu ngập úng, nên trồng phong ở nơi vừa có bóng mát, vừa có ánh nắng mặt trời

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị

9

Ngân Hạnh (Rẻ Quạt, Bạch Quả, Ngân Quả)

Ginkgo biloba

Thuộc cây thân to, cao khoảng 20 – 30 m, phân nhiều cành dài, cành gân như mọc vòng, trên cành có nhiều nhánh ngắn, má lá có cuống. Lá Ngân hạnh hình rẻ quạt, gân lá phân nhánh theo hướng rẽ đôi, lõm, chia phiến lá thành 2 thùy tách biệt

Cây Ngân Hạnh là cây ưa sáng, chịu hạn và chịu nắng tốt nhưng nếu trồng ở nơi có nhiệt độ mát mẻ cây phát triển sẽ rất nhanh, nhất là trồng trong điều kiện thời tiết mát mẻ

X

X

X

10

Kèn vàng (Chuông vàng, Phong Linh Vàng)

Tabebuia argentea

Là cây thân gỗ nhỏ, thân có màu xám trắng, có lằn sọc trên thân. Lá bóng trơn tru, mép nguyên, đầu lá bầu, có màu xanh bạc, dài khoảng 5-8cm, lá dạng lá kép chân vịt, thường lá sẽ mọc cụm ở đầu cành; hoa có màu vàng tươi, hình chuông

Cây Kèn vàng thích hợp trồng đất tơi xốp, màu mỡ và không úng nước. Bộ rễ của cây phát triển khá nhanh và mạnh để lan rộng và hấp thu dinh dưỡng trong đất

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤3m. Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤3m

11

Kèn hồng

Tabebuia rosea

Là cây thân gốc cao, đường kính thân 50cm và có thể lớn hơn. Tán có hình cây dù, xòe rộng. Lá có dạng lá kép chân vịt với 3 đến 5 lá kép, mặt trên nhẵn, mép nguyên, có màu xanh cuống lá dài từ 3 đến 12cm. Hoa màu hồng có dạng hình chuông; rễ cọc đâm sâu hút chất dinh dưỡng

Tốc độ sinh trưởng nhanh phù hợp với môi trường khí hậu ôn đới

X

X

X

12

Long não

Cinnamomum camphora (L.) J.S. Presl.

Thuộc loại cây thân gỗ lớn và thường xanh tốt quanh năm. Cây có chiều cao khoảng 20- 30 m, có cây cao tới 40 m, đường kính khoảng 200 cm. Vỏ thân cây dày, nứt nẻ. Cây thuộc dòng cây ưa ánh sáng, thích hợp với khí hậu ấm và ẩm

Cây phát triển tốt ở đất sét pha tầng dày, không sống được ở vùng đất mặn, đất trũng, đất khô hạn. Nếu điều kiện thích hợp, cây có thể tái sinh từ hạt hay chồi khá mạnh

X

 

X

Phù hợp với khuôn viên bệnh viện, trạm xử lý nước thải, khu công nghiệp…

13

Anh đào

Prunus cerasoides

Anh đào là một loại cây lớn lên tới 30 mét, phân cành nhiều, dài thẳng và không có lông. Lá mỏng, hình trái xoan thuôn dài

Cây Anh đào trồng ở đất màu mỡ ánh sáng nhiều đất phù hợp là đất đỏ bazan, đất xám phù sa cổ, đất mùn núi cao. Cây chịu được nhiệt độ thấp

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên

2. Thị trấn Tam Đường:

STT

LOÀI CÂY

KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

GHI CHÚ

Tên thông thường

Tên khoa học

Đặc điểm hình thái

Đặc tính sinh học

Vỉa hè

Dải phân cách

Công viên, vườn hoa; Khuôn viên công cộng

1

Ban trắng

Bauhinia variegata

Cây hoa ban là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân rất mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20-30cm

Cây có khả năng thích nghi rộng, phát triển tốt trong điều kiện bình thường, sinh trưởng và phát triển nhanh

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng

2

Muồng tím (Me tây, Còng)

Samanaea saman (Jacq.) Merr

Muồng tím là cây thân gỗ thân cây mập, đường kính thân lớn, phân cành nhánh nhiều, cành non có lông tơ nhung, tán lá rậm rạp, luôn luôn xanh có hình mâm sôi hay hình dù. Lá kép lông chim, phiến lá hình trái xoan thuôn, gần như tròn. Lá Muồng tím ngủ trước khi mặt trời lặn hoặc khi trời chuyển mưa

Tốc độ sinh trưởn nhanh, thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu và đa dạng các loại đất

X

X

X

Trồng phổ biến trong đôt thị

3

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss.

Thân mọc thẳng phân nhánh trên cao, vỏ màu nâu đậm, vết nứt sâu, bên trong thân có màu đỏ, đường kính trung bình 120cm. Tán lan rộng ở trên đầu; lá màu xanh đậm mọc xen kẽ nhau, dài 50cm thuộc dạng lá kéo lông chim, không lá kèm, cuống dài 4 – 9 cm

Cây thích hợp trồng ở điều kiện độ pH 5,5 – 5,6, cây chịu gió tốt. Cây được nhân giống bằng hạt tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc chịu bóng, ưa đất thoát nước tốt

 

 

X

Phù hợp với cảnh quan khuôn viện, vườn hoa, công viên công cộng

4

Liễu

Salix babylonica

Liễu là cây thân gỗ trung bình, phân cành và nhiều nhánh cây có chiều cao 10-15m, vỏ cây màu nâu nhạt xù xì nứt chân chim dọc thân, cây lá hình kim nhọn ở đầu gân nổi ở giữa

Liễu là cây ưa ánh sáng thích hợp trồng ở nơi có độ ẩm cao có tốc độ phát triển trung bình có khả năng chịu hạn tốt

 

X

X

Cảnh quan khuôn viên, dải phân cách, ven hồ

5

Muồng hoàng yến (Bò cạp nước)

Cassia fistula L.

Đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6–8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường đất ẩm ướt, giàu chất dinh dưỡng. Rễ cọc ăn sâu vào lòng đất

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Trồng trên đường phố có vỉa hè ≤ 5m

6

Bàng Đài Loan (Bàng lá nhỏ)

Terminalia mantaly

Là cây thân thẳng. Tán mọc chếch đan xen vào nhau tạo hình tầng vòng trông rất đẹp mắt. Lá nhỏ có màu xanh, mọc dày đan xen vào nhau, đơn nhỏ, bóng nhẵn

Tốc độ sinh trưởng: Cây gặp điều kiện thích hợp sẽ phát triển rất nhanh, có cây đạt độ cao gần 20m. Phù hợp với môi trường giàu chất dinh dưỡng

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m

7

Bằng lăng tím

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers

Là cây gỗ, thẳng, thân khá nhẵn nhụi, phân nhánh cao. Tán cây rộng, dày, lá đan xen vào nhau có màu xanh, dài từ 8-15 cm, rộng từ 3-7 cm, có hình oval hoặc elip. Hoa màu tím, cánh mỏng nở xòe thành chùm trông rất đẹp; rễ cọc đâm sâu hút chất dinh dưỡng

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường ẩm, có ánh nắng

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m

8

Anh đào

Prunus cerasoides

Anh đào là một loại cây lớn lên tới 30 mét chiều cao, phân cành nhiều, dài thẳng và không có lông. Lá mỏng, hình trái xoan thuôn dài

Cây Anh đào trồng ở đất màu mỡ ánh sáng nhiều đất phù hợp là đất đỏ bazan, đất xám phù sa cổ, đất mùn núi cao. Cây chịu được nhiệt độ thấp

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên

3. Thị trấn Tân Uyên:

STT

LOÀI CÂY

KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

GHI CHÚ

Tên thông thường

Tên khoa học

Đặc điểm hình thái

Đặc tính sinh học

Vỉa hè

Dải phân cách

Công viên, vườn hoa; Khuôn viên công cộng

 

1

Ban trắng

Bauhinia variegata

Cây hoa ban là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân rất mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20-30cm

Cây có khả năng thích nghi rộng, phát triển tốt trong điều kiện bình thường. Tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng

2

Sao đen

Hopea odorata Roxb.

Sao đen là cây thân gỗ, thân thẳng tròn, vỏ màu xám thường có vết nứt dọc; lá rộng, hình trái xoan thuôn hay hình mũi mác

 

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp ở các khu vực nhiệt đới ẩm có 02 mùa mưa và khô rõ rệt. Cây ưa đất ẩm thích hợp nhất là đất phù sa cổ và sét pha cát

X

 

X

Trồng trên vỉa hè, khuôn viên. Không trồng trên dải phân cách.

3

Liễu

Salix babylonica

Là cây thân gỗ trung bình, phân cành và nhiều nhánh cây có chiều cao 10-15m, vỏ cây màu nâu nhạt xù xì nứt chân chim dọc thân, cây lá hình kim nhọn ở đầu gân nổi ở giữa

Liễu là cây ưa ánh sáng thích hợp trồng ở nơi có độ ẩm cao có tốc độ phát triển trung bình có khả năng chịu hạn tốt

 

X

X

Cảnh quan khuôn viên, dải phân cách, ven hồ

4

Bàng Đài loan (Bàng lá nhỏ)

Terminalia mantaly

Là cây thân thẳng, tán mọc chếch đan xen vào nhau tạo hình tầng vòng trông rất đẹp mắt; lá nhỏ có màu xanh, mọc dày đan xen vào nhau, đơn nhỏ, bóng nhẵn

Tốc độ sinh trưởng: Cây gặp điều kiện thích hợp sẽ phát triển rất nhanh, có cây đạt độ cao gần 20m. Phù hợp với môi trường giàu chất dinh dưỡng

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m

5

Long não

Cinnamomum camphora (L.) J.S. Presl.

Thuộc loại cây thân gỗ lớn và thường xanh tốt quanh năm. Cây có chiều cao khoảng 20- 30 m, có cây cao tới 40 m, đường kính khoảng 200 cm. Vỏ thân cây dày nứt nẻ, cây thuộc dòng cây ưa ánh sáng, thích hợp với khí hậu ấm và ẩm

Cây phát triển tốt ở đất sét pha tầng dày, không sống được ở vùng đất mặn, đất trũng, đất khô hạn. Nếu điều kiện thích hợp, cây có thể tái sinh từ hạt hay chồi khá mạnh

X

 

X

Phù hợp với khuôn viên bệnh viện, trạm xử lý nước thải, khu công nghiệp…

6

Muồng tím (Me tây, Còng)

Samanaea saman (Jacq.) Merr

Muồng tím là cây thân gỗ thân cây mập, đường kính thân lớn, phân cành nhánh nhiều, cành non có lông tơ nhung. Tán lá rậm rạp, luôn luôn xanh có hình mâm sôi hay hình dù. Lá kép lông chim, phiến lá hình trái xoan thuôn, gần như tròn. Lá Muồng Tím ngủ trước khi mặt trời lặn hoặc khi trời chuyển mưa

Tốc độ sinh trưởng cực nhanh, thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu và đa dạng các loại đất

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị.

7

Chò nâu

Dipterocarpus alatus

Lá hình trái xoan hay trứng thuôn, dài 20-40cm, rộng 15-25cm, mép nguyên, gợn sóng, gân chính có nhiều lông cứng bị ép, gân bên 15-20 đôi, nhiều lông hình sao, nâu thẫm, lá kèm hình trứng màu đỏ dài 8-12cm

Cây chò nâu mọc trong rừng kín, nhiệt đới, là loại cây ưa sáng có rễ phụ phát triển, tăng trưởng tương đối nhanh, cây 15 tuổi cao 15m, đường kính 25cm

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị.

8

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss.

Thân mọc thẳng phân nhánh trên cao, vỏ màu nâu đậm, vết nứt sâu, bên trong thân có màu đỏ, đường kính trung bình 120cm; tán lan rộng ở trên đầu, lá màu xanh đậm mọc xen kẽ nhau, dài 50cm thuộc dạng lá kéo lông chim, không lá kèm, cuống dài 4 – 9 cm

Cây thích hợp trồng ở điều kiện độ pH 5,5 – 5,6, cây chịu gió tốt; cây được nhân giống bằng hạt. Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc chịu bóng, ưa đất thoát nước tốt

 

 

X

Phù hợp với cảnh quan khuôn viên, vườn hoa, công viên công cộng

9

Muồng đen (Muồng xiêm)

Cassia siamea Lam.

Là cây gỗ cao 15-20m, đường kính 50-60cm; tán rộng, rậm và xanh mướt; cây phân cành sớm, cành non có khía phủ lông mịn. Lá cây muồng đen kép lông chim 1 lần, chẵn, mọc cách, dài 10-25cm, cuống lá muồng đen dài từ 2 – 3cm. Lá nhỏ 7-15 đôi, hình bầu dục, dài 3-7cm, rộng1-2cm, đầu tròn hay lõm, với 1 mũi kim ngắn; gốc lá tròn; lá kèm nhỏ sớm rụng

Cây trung tính, thiên về ưa sáng, ưa đất giàu canxi và đất bồi tụ trung tính màu mỡ, ẩm. Mọc được trên đất khô cằn, kể cả đất cát nghèo xấu. Cây mọc nhanh, sức nảy chồi khoẻ. Cây 3-5 tuổi bắt đầu ra hoa quả. Cây muồng đen tái sinh bằng hạt tốt nơi đất trống, đủ ẩm hoặc tái sinh chồi cũng tốt; chịu được cắt tỉa mạnh

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị

10

Bằng lăng tím

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers

Là cây gỗ, thẳng, thân khá nhẵn nhụi, phân nhánh cao. Tán cây rộng, dày, lá đan xen vào nhau có màu xanh, dài từ 8-15 cm, rộng từ 3-7 cm, có hình oval hoặc elip. Hoa màu tím, cánh mỏng nở xòe thành chùm trông rất đẹp. Rễ cọc đâm sâu hút chất dinh dưỡng

Tốc độ sinh trưởng nhanh. Phù hợp với môi trường ẩm, có ánh nắng

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m

4. Thị trấn Than Uyên:

STT

LOÀI CÂY

KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

GHI CHÚ

Tên thông thường

Tên khoa học

Đặc điểm hình thái

Đặc tính sinh học

Vỉa hè

Dải phân cách

Công viên, vườn hoa; Khuôn viên công cộng

 

1

Ban trắng

Bauhinia variegata

Cây hoa ban là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân rất mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây Hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20-30cm

Cây có khả năng thích nghi rộng, phát triển tốt trong điều kiện bình thường, cây sinh trưởng và phát triển nhanh

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng

2

Sao đen

Hopea odorata Roxb.

Là cây thân gỗ, thân thẳng tròn, vỏ màu xám thường có vết nứt dọc. Lá rộng, hình trái xoan thuôn hay hình mũi mác

Tốc độ sinh trưởng nhanh. Sinh trưởng thuận lợi ở các khu vực nhiệt đới ẩm có 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Cây ưa đất ẩm, sâu dày thích hợp nhất là đất phù sa cổ và sét pha cát

X

 

X

Trồng trên vỉa hè, khuôn viên. Không trồng trên dải phân cách.

3

Muồng hoàng yến (Bò cạp nước)

Cassia fistula L.

Đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6–8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường đất ẩm ướt, giàu chất dinh dưỡng. Rễ cọc ăn sâu vào lòng đất

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Trồng trên đường phố có vỉa hè ≤ 5m

4

Long não

Cinnamomum camphora (L.) J.S. Presl.

 

Thuộc loại cây thân gỗ lớn và thường xanh tốt quanh năm. Cây có chiều cao khoảng 20- 30 m, có cây cao tới 40 m, đường kính khoảng 200 cm. Vỏ thân cây dày nứt nẻ; cây thuộc dòng cây ưa ánh sáng, thích hợp với khí hậu ấm và ẩm

Cây phát triển tốt ở đất sét pha tầng dày, không sống được ở vùng đất mặn, đất trũng, đất khô hạn. Nếu điều kiện thích hợp, cây có thể tái sinh từ hạt hay chồi khá mạnh

X

 

X

Phù hợp với khuôn viên bệnh viện, trạm xử lý nước thải, khu công nghiệp…

5

Vàng Anh

Saraca dives

Vàng Anh là thân cây gỗ lớn, tán rộng tỏa ra cho bóng mát, cho hoa màu vàng đẹp quanh năm. Lá của cây Vàng Anh thuộc dạng lá kép lông chim

Cây ưa ánh sáng và dễ trồng, dễ chăm sóc. Tốc độ sinh trưởng trung bình

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị

6

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss.

Thân mọc thẳng phân nhánh trên cao, vỏ màu nâu đậm, vết nứt sâu, bên trong thân có màu đỏ, đường kính trung bình 120cm. Tán lan rộng ở trên đầu, lá màu xanh đậm mọc xen kẽ nhau, dài 50cm thuộc dạng lá kéo lông chim, không lá kèm, cuống dài 4 – 9 cm

Cây thích hợp trồng ở điều kiện độ pH 5,5 – 5,6, cây chịu gió tốt. Cây được nhân giống bằng hạt. Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc chịu bóng, ưa đất thoát nước tốt.

 

 

X

Phù hợp với cảnh quan khuôn viên, vườn hoa, công viên công cộng

7

Anh đào

Prunus cerasoides

Anh đào là một loại cây lớn lên tới 30 mét chiều cao, phân cành nhiều, dài thẳng và không có lông. Lá mỏng, hình trái xoan thuôn dài

Cây Anh đào trồng ở đất màu mỡ ánh sáng nhiều đất phù hợp là đất đỏ bazan, đất xám phù sa cổ, đất mùn núi cao. Cây chịu được nhiệt độ thấp

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên

8

Bằng lăng tím

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers

Là cây gỗ, thẳng, thân khá nhẵn nhụi, phân nhánh cao. Tán cây rộng, dày, lá đan xen vào nhau. Lá có màu xanh, dài từ 8-15 cm, rộng từ 3-7 cm, có hình oval hoặc elip. Hoa màu tím, cánh mỏng nở xòe thành chùm trông rất đẹp; rễ cọc đâm sâu hút chất dinh dưỡng

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường ẩm, có ánh nắng

 

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m

4. Thị trấn Phong Thổ và Khu KTCK Ma Lù Thàng:

STT

LOÀI CÂY

KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

GHI CHÚ

Tên thông thường

Tên khoa học

Đặc điểm hình thái

Đặc tính sinh học

Vỉa hè

Dải phân cách

Công viên, vườn hoa; Khuôn viên công cộng

1

Ban trắng

Bauhinia variegata

Cây hoa ban là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân rất mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20-30cm

Cây có khả năng thích nghi rộng, phát triển tốt trong điều kiện bình thường. sinh trưởng và phát triển nhanh

 

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng

2

Sao đen

Hopea odorata Roxb.

Sao đen là cây thân gỗ, thân thẳng tròn, vỏ màu xám thường có vết nứt dọc. Lá rộng, hình trái xoan thuôn hay hình mũi mác

 

Tốc độ sinh trưởng nhanh. Sinh trưởng thuận lợi ở các khu vực nhiệt đới ẩm có 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Cây ưa đất ẩm, sâu dày. Thích hợp nhất là đất phù sa cổ và sét pha cát

X

 

X

Trồng trên vỉa hè, khuôn viên. Không trồng trên dải phân cách

3

Muồng tím (Me tây, Còng)

Samanaea saman (Jacq.) Merr

Muồng Tím là cây thân gỗ thân cây mập, đường kính thân lớn, phân cành nhánh nhiều, cành non có lông tơ nhung. Tán lá cây Muồng Tím rậm rạp, luôn luôn xanh có hình mâm sôi hay hình dù.Lá kép lông chim, phiến lá hình trái xoan thuôn, gần như tròn. Lá Muồng Tím ngủ trước khi mặt trời lặn hoặc khi trời chuyển mưa

Tốc độ sinhtrưởng cực nhanh. Thích nghi với mọi điều kiện khí hậu và đa dạng các loại đất

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị

4

Muồng đen (Muồng xiêm)

Cassia siamea Lam.

Là cây gỗ cao 15-20m, đường kính 50-60cm; tán rộng, rậm và xanh mướt; thân hình trụ vặn xoắn, vỏ xám nâu, nứt nhỏ nông đều dặn, thỉnh thoảng tạo thành múi do thân vặn. Cây phân cành sớm, cành non có khía phủ lông mịn. Lá cây muồng đen kép lông chim 1 lần, chẵn, mọc cách, dài 10-25cm, cuống lá muồng đen dài từ 2 – 3cm. Lá nhỏ 7-15 đôi, hình bồ dục rộng đến bầu dục dài, dài 3-7cm, rộng1-2cm, đầu tròn hay lõm, với 1 mũi kim ngắn; gốc lá tròn. Lá kèm nhỏ sớm rụng

Cây trung tính thiên về ưa sáng, ưa đất giàu canxi và đất bồi tụ trung tính màu mỡ, ẩm. Mọc được trên đất khô cằn, kể cả đất cát nghèo xấu. Cây mọc nhanh, sức nảy chồi khoẻ. Cây 3-5 tuổi bắt đầu ra hoa quả. Cây muồng đen tái sinh bằng hạt tốt nơi đất trống, đủ ẩm; tái sinh chồi cũng tốt; chịu được cắt tỉa mạnh

 

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị

5

Lim xẹt (Lim sét, phượng vàng)

Peltophorum pterocarpum (A.P. de Cand.) Back ex. Heyne.

Xem thêm: tình yêu dũng cảm của quyên tử diendanlequydon

Lim xẹt là cây thuộc loại cây thân gỗ, chiều cao khoảng 20-25m, thân cây mang màu trắng xám, cành phân thấp và mập, lúc cây còn non có màu ghỉ sắt, sau lớn sẽ chuyển màu trắng xám. Lá cây có cuống chung dài khoảng 25- 30 cm, có khoảng 4- 10 đôi lá cấp 1, khoảng 10- 22 đôi lá chét, lá nhỏ, thuôn, đầu tròn, xếp đều đặn lại với nhau

Lim xẹt thuộc loại cây ưa ánh sáng, khả năng tái sinh hạt và chồi đều mạnh. Cây Lim Xẹt thuộc dòng cây nhiệt đới điển hình, cây có biên độ sinh thái rất rộng. Cây có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong nhiều điều kiện đất đai, khí hậu khác nhau. Cây có thể sống được trên nhiều chất đất khác nhau, kể cả chất đất chua, chịu được nắng nóng, khô hạn

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị

6

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss.

Thân mọc thẳng phân nhánh trên cao, vỏ màu nâu đậm, vết nứt sâu, bên trong thân có màu đỏ, đường kính trung bình 120cm. Tán lan rộng ở trên đầu. Lá màu xanh đậm mọc xen kẽ nhau, dài 50cm thuộc dạng lá kéo lông chim, không lá kèm, cuống dài 4 – 9 cm

Cây thích hợp trồng ở điều kiện độ pH 5,5 – 5,6, cây chịu gió tốt. Cây được nhân giống bằng hạt. Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc hịu bóng, ưa đất thoát nước tốt

 

 

X

Phù hợp với cảnh quan khuôn viện, vườn hoa, công viên công cộng

7

Liễu

Salix babylonica

Là cây thân gỗ trung bình, phân cành và nhiều nhánh cây có chiều cao 10-15m vỏ cây màu nâu nhạt xù xì nứt chân chim dọc thân cây lá hình kim nhọn ở đầu gân nổi ở giữa

Liễu là cây ưa ánh sáng thích hợp trồng ở nơi có độ ẩm cao có tốc độ phát triển trung bình có khă năng chụi hạn tốt

 

X

X

Cảnh quan khuôn viên, dải phân cách, ven hồ

8

Muồng hoàng yến (Bò cạp nước)

Cassia fistula L.

Đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6–8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường đất ẩm ướt, giàu chất dinh dưỡng. Rễ cọc ăn sâu vào lòng đất hút chất dinh dưỡng

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Trồng trên đường phố có vỉa hè ≤ 5m

9

Long não

Cinnamomum camphora (L.) J.S. Presl.

 

Thuộc loại cây thân gỗ lớn và thường xanh tốt quanh năm. Cây có chiều cao khoảng 20- 30 m, có cây cao tới 40 m, đường kính khoảng 200 cm, vỏ thân cây dày nứt nẻ. Cây thuộc dòng cây ưa ánh sáng, thích hợp với khí hậu ấm và ẩm

Cây phát triển tốt ở đất sét pha tầng dày, không sống được ở vùng đất mặn, đất trũng, đất khô hạn. Nếu điều kiện thích hợp, cây có thể tái sinh từ hạt hay chồi khá mạnh

X

 

X

Phù hợp với khuôn viên bệnh viện, trạm xử lý nước thải, khu công nghiệp…

10

Bằng lăng tím

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers

Là cây gỗ, thẳng, thân khá nhẵn nhụi, phân nhánh cao. Tán cây rộng, dày, lá đan xen vào nhau. Lá có màu xanh, dài từ 8-15 cm, rộng từ 3-7 cm, có hình oval hoặc elip. Hoa màu tím, cánh mỏng nở xòe thành chùm trông rất đẹp. Rễ cọc đâm sâu hút chất dinh dưỡng

 

Tốc độ sinh trưởng nhanh. Phù hợp với môi trường ẩm, có ánh nắng

 

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m

6. Thị trấn Nậm Nhùn:

STT

LOÀI CÂY

KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

GHI CHÚ

Tên thông thường

Tên khoa học

Đặc điểm hình thái

Đặc tính sinh học

Vỉa hè

Dải phân cách

Công viên, vườn hoa; Khuôn viên công cộng

1

Ban trắng

Bauhinia variegata

Cây hoa ban là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân rất mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20-30cm

Cây có khả năng thích nghi rộng, phát triển tốt trong điều kiện bình thường, sinh trưởng và phát triển nhanh

 

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng

2

Sao đen

Hopea odorata Roxb.

Sao đen là cây thân gỗ, thân thẳng tròn, vỏ màu xám thường có vết nứt dọc. Lá rộng, hình trái xoan thuôn hay hình mũi mác

Tốc độ sinh trưởng nhanh. Phù hợp ở các khu vực nhiệt đới ẩm có 2 mùa mưa và khô rõ rệt. Cây ưa đất ẩm, sâu dày. Thích hợp nhất là đất phù sa cổ và sét pha cát

X

 

X

Trồng trên vỉa hè, khuôn viên. Không trồng trên dải phân cách.

3

Muồng tím (Me tây, Còng)

Samanaea saman (Jacq.) Merr

Muồng Tím là cây thân gỗ thân cây mập, đường kính thân lớn, phân cành nhánh nhiều, cành non có lông tơ nhung. Tán lá cây Muồng Tím rậm rạp, luôn luôn xanh có hình mâm sôi hay hình dù. Lá kép lông chim, phiến lá hình trái xoan thuôn, gần như tròn. Lá Muồng Tím ngủ trước khi mặt trời lặn hoặc khi trời chuyển mưa

Tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Thích nghi với nhiều điều kiện khí hậu và đa dạng các loại đất

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị

4

Muồng đen (Muồng xiêm)

Cassia siamea Lam.

Muồng đen là cây gỗ cao 15-20m, đường kính 50-60cm; tán rộng, rậm và xanh mướt; thân hình trụ vặn xoắn, vỏ xám nâu, nứt nhỏ nông đều dặn, thỉnh thoảng tạo thành múi do thân vặn. Cây phân cành sớm, cành non có khía phủ lông mịn. Lá cây muồng đen kép lông chim 1 lần, chẵn, mọc cách, dài 10-25cm, cuống lá muồng đen dài từ 2 – 3cm. Lá nhỏ 7-15 đôi, hình bồ dục rộng đến bầu dục dài, dài 3-7cm, rộng1-2cm, đầu tròn hay lõm, với 1 mũi kim ngắn; gốc lá tròn. Lá kèm nhỏ sớm rụng

Cây trung tính thiên về ưa sáng, ưa đất giàu canxi và đất bồi tụ trung tính màu mỡ, ẩm. Mọc được trên đất khô cằn, kể cả đất cát nghèo xấu. Cây mọc nhanh, sức nảy chồi khoẻ. Cây 3-5 tuổi bắt đầu ra hoa quả. Cây muồng đen tái sinh bằng hạt tốt nơi đất trống, đủ ẩm hoặc tái sinh chồi cũng tốt; chịu được cắt tỉa mạnh

 

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị

5

Chò nâu

Dipterocarpus alatus

Lá hình trái xoan hay trứng thuôn, dài 20-40cm, rộng 15-25cm, mép nguyên, gợn sóng, gân chính có nhiều lông cứng bị ép, gân bên 15-20 đôi, nhiều lông hình sao,nâu thẫm, lá kèm hình trứng màu đỏ dài 8-12cm

Cây chò nâu mọc trong rừng kín, nhiệt đới cây thường xanh Là loại cây ưa sáng có rễ phụ phát triển, tăng trưởng tương đối nhanh, cây 15 tuổi cao 15m, đường kính 25cm

X

 

X

Trồng phổ biến trong đô thị

6

Lim xẹt (Lim sét, phượng vàng)

Peltophorum pterocarpum (A.P. de Cand.) Back ex. Heyne.

Lim xẹt là cây thuộc loại cây thân gỗ, chiều cao khoảng 20-25m, thân cây mang màu trắng xám, cành phân thấp và mập, lá cây có cuống chung dài khoảng 25- 30 cm, có khoảng 4- 10 đôi lá cấp 1, khoảng 10- 22 đôi lá chét, lá nhỏ, thuôn, đầu tròn, xếp đều đặn lại với nhau. Hoa màu vàng tươi, cánh rộng, răn reo, hoa nhỏ 2cm, có 5 cánh màu vàng

Lim xẹt thuộc loại cây ưa ánh sáng, khả năng tái sinh hạt và chồi đều mạnh. Cây Lim Xẹt thuộc dòng cây nhiệt đới điển hình, cây có biên độ sinh thái rất rộng. Cây có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt trong nhiều điều kiện đất đai, khí hậu khác nhau. Cây có thể sống được trên nhiều chất đất khác nhau, kể cả chất đất chua, chịu được nắng nóng, khô hạn

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị

7

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss.

Thân mọc thẳng phân nhánh trên cao, vỏ màu nâu đậm, vết nứt sâu, bên trong thân có màu đỏ, đường kính trung bình 120cm. Tán lan rộng ở trên đầu. Lá màu xanh đậm mọc xen kẽ nhau, dài 50cm thuộc dạng lá kéo lông chim, không lá kèm, cuống dài 4 – 9 cm

Cây thích hợp trồng ở điều kiện độ pH 5,5 – 5,6, cây chịu gió tốt. Cây được nhân giống bằng hạt. Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc hịu bóng, ưa đất thoát nước tốt

 

 

X

Phù hợp với cảnh quan khuôn viện, vườn hoa, công viên công cộng

8

Viết

Mimusops eleng

Cây Viết là loài cây thân gỗ có chiều cao trung bình từ 15 – 20 mét, thân cây có màu xám đen, vỏ cây sần sùi, thân mọc thẳng, cành nhánh của cây sum suê tập trung trên ngọn tạo tán tròn đẹp mắt, lá cây có hình bầu dục dài và nhọn ở đầu

Cây Viết là loài cây ưa sáng, sinh trưởng nhanh và thích ứng với nhiều thời tiết, cây có thể sống tốt trong môi trường đất khô hạn trong thời gian ngắn

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Trồng trên đường phố có vỉa hè ≤ 5m

9

Muồng hoàng yến (Bò cạp nước)

Cassia fistula L.

Đường kính thân cây khoảng 40 cm. Vỏ cây màu xám trắng, vỏ thịt màu hồng dày 6–8 mm thường được dùng làm thuốc nhuộm màu đỏ

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường đất ẩm ướt, giàu chất dinh dưỡng. Rễ cọc ăn sâu vào lòng đất hút chất dinh dưỡng

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị. Trồng trên đường phố có vỉa hè ≤ 5m

10

Chẹo (Nhạc ngựa, Dái ngựa)

Swietenia macrophylla

Cây cao khoảng từ 6- 8m, nếu sống trong điều kiện thích hợp thì có thể cao tới gần 10m, Đây là cây có gỗ lớn, có nhiều cành non có lông sát Lá kép lông chim nhẵn, thường gồm 2-5 đôi lá chét hình ngọn giáo

Chẹo thuộc cây ưa sáng, chịu được điều kiện hanh khô, phù hợp ở những vùng khí hậu 2 mùa mưa và khô rõ rệt Tốc độ sinh trưởng của cây khá nhanh Cây ưa đất thoát nước, mọc trên nhiều loại đất như đất xám, đất đỏ bazan, chịu được điều kiện đất khô xấu

X

X

X

Trồng phổ biến trong đô thị.

11

Giáng hương

Pterocarpus macrocarpus  Kurz.

Giáng hương là cây thân gỗ, đường kính trung bình 0,7 -0,9m. Dưới gốc bành, thân thẳng vỏ có màu xám, bong từng vảy lớn, có nhựa màu đỏ. Tán rộng tỏa bóng mát.Lá thuộc dạng lá kép lông chim, hình bầu dục, dài 4 – 11cm, rộng 2 – 5cm, đầu mũi nhọn cứng, hơi có lông

Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với: Môi trường ẩm, có ánh nắng

X

 

X

Trồng trên vỉa hè, khuôn viên. Không trồng trên dải phân cách.

7. Thị trấn Sìn Hồ

STT

LOÀI CÂY

KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH TRỒNG

GHI CHÚ

Tên thông thường

Tên khoa học

Đặc điểm hình thái

Đặc tính sinh học

Vỉa hè

Dải phân cách

Công viên, vườn hoa; Khuôn viên công cộng

1

Ban trắng

Bauhinia variegata

Cây hoa ban là loài cây dễ sinh trưởng và phát triển nhanh. Đặc điểm khi còn bé thân rất mềm nên cần dùng cọc chống tạo cho cây thế thẳng. Một cây hoa ban trưởng thành thường có đường kính gốc lên đến 20-30cm.

Cây có khả năng thích nghi rộng, phát triển tốt trong điều kiện bình thường. sinh trưởng và phát triển nhanh.

X

X

X

Phù hợp với cảnh quan đường phố, cảnh quan khuôn viên công cộng

2

Lát hoa

Chukrasia tabularis A.Juss.

Thân mọc thẳng phân nhánh trên cao, vỏ màu nâu đậm, vết nứt sâu, bên trong thân có màu đỏ, đường kính trung bình 120cm. Tán lan rộng ở trên đầu. Lá màu xanh đậm mọc xen kẽ nhau, dài 50cm thuộc dạng lá kéo lông chim, không lá kèm, cuống dài 4 – 9 cm.

Cây thích hợp trồng ở điều kiện độ pH 5,5 – 5,6, cây chịu gió tốt. Cây được nhân giống bằng hạt. Tốc độ sinh trưởng nhanh, phù hợp với môi trường nắng hoặc hịu bóng, ưa đất thoát nước tốt.

 

 

X

Phù hợp với cảnh quan khuôn viện, vườn hoa, công viên công cộng

3

Liễu

Salix babylonica

Là cây thân gỗ trung bình, phân cành và nhiều nhánh cây có chiều cao 10-15m vỏ cây màu nâu nhạt xù xì nứt chân chim dọc thân cây lá hình kim nhọn ở đầu gân nổi ở giữa.

Liễu là cây ưa ánh sáng thích hợp trồng ở nơi có độ ẩm cao có tốc độ phát triển trung bình có khă năng chụi hạn tốt.

 

X

X

Cảnh quan khuôn viên, dải phân cách, ven hồ

4

Bách xanh

Calocedrus-Fokiennia

Là loại thân gỗ, sống lâu năm. Cây thẳng có thân gỗ to, thường xanh và cao khoảng 20 – 25m. Đường kính thân từ 0,6 – 0,8m. Lá gần giống với lá cây Pơ mu về màu sắc và hình dạng. Có hình vảy và xếp sát nhau, lá nhỏ dài khoảng 2mm, lá to dài 5mm. Mặt trên của lá có màu lục thẫm, mặt dưới màu bạc hơn.Tán rộng, có hình tháp, dễ cắt tiểu và rất dễ tạo kiểu làm cây cảnh.

Xem thêm: Vách Ngăn Thạch Cao Cách Âm, Chịu Nước, Chống Cháy, Bảng Báo Giá Làm Vách Thạch Cao

Bách xanh có tốc độ sinh trưởng và phát triển trung bình.Là loại cây ưa khí hậu mát mẻ, ẩm ướt và độ ẩm không khí cao. Thường là dưới 16 độ C và lượng mưa trên 2000mm/năm. Thích hợp với đất alít mùn, đất vàng alít, thảm mục dày.

 

X

X

X

Tuyến đường có vỉa hè hẹp ≤ 3m.

5

Giáng