Thư Viện Quốc Hội &Rsaquo; Giáo Trình Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng

*

Kí hiệu phân loại 34(V)209(075) Tác giả TT Trường Đại học Luật Hà Nội Nhan đề Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng /Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương … Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2 có sửa đổi Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2014 Mô tả vật lý 220 tr. ;21 cm.

Đang xem: Giáo trình luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tóm tắt Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm: những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; chế tài xử lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Từ khóa Giáo trình Từ khóa Người tiêu dùng Từ khóa Quyền lợi người tiêu dùng Từ khóa Việt Nam Từ khóa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tác giả(bs) CN Bùi, Nguyên Khánh,, TS. Tác giả(bs) CN Lê, Đình Nghị,, TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thành,, ThS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cương,, TS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh,, TS., Tác giả(bs) CN Nguyễn, Như Phát,, TS. Tác giả(bs) CN Ngô, Vĩnh Bạch Dương,, ThS. Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Sơn,, TS.

Xem thêm: Thơ Chúc Buổi Sáng Về Tình Yêu, Những Bài Thơ Hay Chào Buổi Sáng, Ngày Mới Vui Vẻ

Địa chỉ DHLĐọc sinh viênGT(26): DSVGT 006942-66, DSVGT 008612

00000000nam#a2200000ua#4500001

002

004

005

008

009

020

039

040

041

044

084

110

245

250

260

300

520

653

653

653

653

653

700

700

700

700

700

700

700

700

852

856

890

925

926

927

67132
1
FC3D89E6-E3ED-4DB7-8A7F-4E4A5B001315
202005270907
180719s2014 vm vie
1 0
|a9786047201508|c29000
|a20200527090652|bhiennt|c20181009153212|dluongvt|y20180719162725|zhiennt
|aVN-DHLHNI-TT
0 |avie
|avm
|a34(V)209(075)|bGIA 2014
2 |aTrường Đại học Luật Hà Nội
10|aGiáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng /|cTrường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương …
|aTái bản lần thứ 2 có sửa đổi
|aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2014
|a220 tr. ;|c21 cm.
|aTrình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, gồm: những vấn đề lí luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; chế tài xử lí đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.
|aGiáo trình
|aNgười tiêu dùng
|aQuyền lợi người tiêu dùng
|aViệt Nam
|aLuật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1 |aBùi, Nguyên Khánh,|cTS.
1 |aLê, Đình Nghị,|cTS.
1 |aNguyễn, Văn Thành,|cThS.
1 |aNguyễn, Văn Cương,|cTS.
1 |aNguyễn, Thị Vân Anh,|cTS.,|eChủ biên
1 |aNguyễn, Như Phát,|cTS.
1 |aNgô, Vĩnh Bạch Dương,|cThS.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Yêu Thiên Chúa 2 ” (Kiếm Được 18 Bài), Ca Vang Tình Yêu Chúa 2

1 |aNguyễn, Ngọc Sơn,|cTS.
|aDHL|bĐọc sinh viên|cGT|j(26): DSVGT 006942-66, DSVGT 008612
1|uhttps://how-yolo.net/giao-trinh-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung/imager_1_26569_700.jpg
|c1|a26|b1|d2
|aG
|a0
|aSH

Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DSVGT 008612 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 26
2 DSVGT 006966 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 25
3 DSVGT 006965 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 24
4 DSVGT 006964 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 23
5 DSVGT 006963 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 22
6 DSVGT 006962 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 21
7 DSVGT 006961 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 20
8 DSVGT 006960 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 19
9 DSVGT 006959 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 18
10 DSVGT 006958 Đọc sinh viên 34(V)209(075) GIA 2014 Giáo trình 17
*
*

123of3

*
*

Giáo Trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Thị Vân Anh chủ biên ; Nguyễn Văn Cương, …