Thông tin về hợp đồng đặt cọc mua đất cần nắm rõ trong bất động sản

Để tiến hành mua bán nhà đất thành công cần phải có giấy tờ hợp đồng để làm bằng chứng giao dịch. Bài viết hôm nay How Yolo giới thiệu bản mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.

Hợp đồng đặt cọc mua đất để được chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Khái niệm đặt cọc

Đặt cọc là khái niệm về việc bên A (bên đặt cọc) giao cho bên B (bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc hiện kim nhất định (gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời gian được quy định trong hợp đồng để đảm bảo an toàn khi giao kết hợp đồng. Đặt cọc là việc làm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của đôi bên, được sử dụng với nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khi mua, bán nhà, đất.

Tuy nhiên, đặt cọc không quy định phải bắt buộc khi mua, bán nhà đất theo Bộ luật  Dân sư năm 2015, Bộ Luật đất đai năm 2013, hay các văn bản pháp quyền khác.

Đặt cọc tiền mua đất qua hợp đồng pháp quyền.

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

______________

 

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA ĐẤT

                                                                                              Ngày     Tháng     Năm     Bên đặt cọc (Bên A)

Ông:

Sinh năm:

CMND/CCCD:                                                   ngày cấp:                    tại

Hộ khẩu thường trú tại:

Bà:

Sinh năm:

CMND/CCCD:                                                   ngày cấp:                    tại

Hộ khẩu thường trú tại:

Bên nhận đặt cọc (Bên B)

Ông:

Sinh năm:

CMND/CCCD:                                                   ngày cấp:                    tại

Hộ khẩu thường trú tại:

Bà:

Sinh năm:

CMND/CCCD:                                                   ngày cấp:                    tại

Hộ khẩu thường trú tại:

Hai bên tự nguyên cùng nhau lập và ký kết bản hợp đồng đặt cọc mua đất để đảm bảo việc chuyển nhượng đất thực hiện thỏa mãn các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Đối tượng hợp đồng là số tiền ……………………………………………… đồng (Bằng chữ:………………………………………………đồng chẵn) mà Bên A đặt cọc cho Bên B để thực hiện chuyển nhượng thửa đất số……………, bản đồ số……………. tại địa chỉ………………………………………………………… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất……………………………..số………. do ………………………………………………..cấp ngày……………………… mang tên…………………………………………………………………………..

Thông tin cụ thể:

– Diện tích đất:                         m2 (Bằng chữ:                                            mét vuông)

– Thửa đất:

– Tờ bản đồ:

– Địa chỉ đất:

– Mục đích sử dụng:

– Thời hạn sử dụng:

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ GIÁ ĐẶT CỌC

2.1. Thời hạn đặt cọc

Thời hạn đặt cọc quy định theo hợp đồng là:……………… tính từ ngày……………………, hai bên lập và công chứng hợp đồng mua đất tại văn phòng công chứng có thẩm quyền.

2.2. Giá đặt cọc

Hai bên thỏa thuận giá đặt cọc mua đất là: ……………… (Bằng chữ: ………………………………….. đồng chẵn).

Giá đặt cọc cố định trong mọi trường hợp, nếu vi phạm nội dung hợp đồng sẽ đền bù khoảng tiền mà hai bên đưa ra trong hợp đồng.

ĐIỀU 3: MỨC PHẠT TIỀN CỌC

Dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự 2015, quy định:

– Trường hợp bên A từ chối ký kết chuyển nhượng đất thì bên A mất số tiền đặt cọc.

– Trường hợp bên B từ chối ký kết chuyển nhượng đất thì bên B trả lại số tiền đặt cọc cho bên A và chịu phạt với số tiền cọc tương ứng.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh tranh chấp thì đôi bên cùng thương lượng và hòa giải trên nguyên tắc hòa bình, tôn trọng quyền lợi đôi bên. Trường hợp không giải quyết được các vấn đề tranh chấp thì một trong hai bên có quyền khởi kiện theo quy định của Pháp luật để yêu cầu Tòa án giải quyết một cách công tâm và công bằng nhất.

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA HAI BÊN

5.1. Cam đoan của bên A

– Cam đoan những thông tin cá nhân ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật.

– Việc ký kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, hợp đồng không chấp nhận trường hợp bị ép buộc hay lừa dối.

– Tìm hiểu rõ nguồn gốc thông tin về đất cần mua và chủ đất hiện tại.

– Thực hiện đầy đủ và tuân theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

5.2. Cam đoan của bên B

– Cam đoan những thông tin cá nhân ghi trong hợp đồng là hoàn toàn đúng sự thật.

– Quyền sử dụng đất bên B nhận tiền cọc của bên A thuộc quyền sở hữu hợp pháp và không phải là tài sản thế chấp khoản vay tại ngân hàng.

– Bên B cam kết thửa đất nhượng cho bên A có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thuộc diện tranh chấp, quy hoạch của Nhà nước.

– Bên B cam đoan tính từ ngày hợp đồng này có hiệu lực sẽ không đưa tài sản quy định trong hợp đồng tham gia bất cứ giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào.

– Việc ký kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, hợp đồng không chấp nhận trường hợp bị ép buộc hay lừa dối.

– Thực hiện đầy đủ và tuân theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

ĐIỀU 6: NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hợp đồng có hiệu lực ngày khi cả hai bên ký kết hợp đồng.

– Thanh toán, bàn giao giấy tờ liên quan đến thửa đất được trình bày dưới dạng văn bản, có xác nhận của người làm chứng và chữ ký của đôi bên.

– Đôi bên đọc nguyên văn bản của hợp đồng, hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình cũng như bên còn lại, hiểu về hậu quả pháp lý khi vi phạm hợp đồng.

Hợp đồng gồm …..tờ, …..trang và lập thành .….bản có giá trị như nhau.

Các bên ký tại đây để làm chứng và thực hiện

 BÊN ĐẶT CỌC                  NGƯỜI LÀM CHỨNG             BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

Nên đặt cọc mua đất bao nhiêu là hợp lý?

Để tránh hạn chế rủi ro do quá trình ký kết hợp đồng gây ra thì số tiền đặt cọc nên thỏa thuận dưới mức 40% giá trị hợp đồng chuyển nhượng. Vì nếu bên đặt cọc vi phạm hợp đồng thì bên nhận đặt cọc sẽ được hưởng lợi và ngược lại, bên nhận đặt cọc vi phạm hợp đồng thì bên đặt cọc sẽ được hưởng lợi. Vì thế để đảm bảo an toàn thì nên đặt cọc ở giá dưới 50% tùy vào từng yêu cầu riêng của đôi bên.

Cần quyết định và lựa chọn đúng đắn khi tiến hành đặt cọc mua đất.

Hợp đồng đặt cọc mua đất là tiêu chí quan trọng quyết định chuyển nhượng tài sản đất của bên B cho bên A. Cần tìm hiểu kỹ nội dung các điều khoản bên trong hợp đồng để đảm bảo an toàn về tài chính. Liên hệ How Yolo để được giải đáp chi tiết mọi thắc mắc.

Xem Thêm >>  Giải đáp câu hỏi căn hộ officetel là gì? Lợi ích của căn hộ officetel