Khu Công Nghiệp Sóng Thần 3, Khu Công Nghiệp Sóng Thần Iii

Khu Công Nghiệp Sóng Thần III, một trong những Khu Công Nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư gần 1000 tỷ đồng

Đang xem: Khu công nghiệp sóng thần 3

Mã số: SONGTHANIII-IP-BD Tỷ lệ lấp đầy: 80% $80 – Chưa bao gồm VAT

*

533846ha

*

Thành phố Thủ Dầu Một – Bình Dương Pháp lý: Chưa cập nhật
Khu công nghiệp Sóng Thần 3 với diện tích 533,84 ha, nằm trong Khu Liên Hợp Công Nghiệp Dịch Vụ Đô Thị – là địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tìm cơ hội đầu tư hấp dẫn

Xem thêm: Màn Hình Máy Tính Cũ Tphcm – Tường Vi Tính, Màn Hình Máy Tính Cũ: Dell, Samsung

padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Loại đất

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Diện tích (ha)

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Tỷ lệ (%)

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>319,792

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>59,90

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Đất xây kho tàng

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>7,616

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>1,43

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Đất hành chánh – dịch vụ

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>2,282

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>0,43

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Đất cây xanh

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>54,789

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>10,26

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>7,242

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>1,36

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Đất giao thông

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>80,634

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>15,10

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Khu ở trong KCN

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>61,490

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>11,52

solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>Tổng cộng

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>533,846

border-right:solid #C6C6C6 1.0pt;mso-border-top-alt:solid #C6C6C6 .75pt; mso-border-left-alt:solid #C6C6C6 .75pt;mso-border-alt:solid #C6C6C6 .75pt; padding:.75pt .75pt .75pt .75pt”>

normal”>100,00

Xem thêm: Các Loại Chuỗi Cung Ứng – Sơ Lược Về Chuỗi Cung Ứng

KCN Sóng Thần 3 có vị trí thuận lợi, gân trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên tam giác Phát triển công nghiệp số 1 phía Nam Việt nam là TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, với giao thông thuận lợi để đi lại và xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa cho các công ty đầu tư, thuê đất, xưởng sản xuất trong khu công nghiệp Sóng Thần 3: