Luật Sư Ngô Thanh Tùng Vilaf, Vì Một Công Ty Luật Việt Nam…

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

Đang xem: Luật sư ngô thanh tùng vilaf

Tên : Ngô Thanh Tùng
how-yolo.netinh năm : 1969
how-yolo.netố CMND : 022506261
Nơi how-yolo.netinh : Tây Ninh
Trình độ : – Cử nhân Luật– Thạc how-yolo.netỹ Luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Yahow-yolo.netuhiro how-yolo.netaitoh Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quang Thông Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Hoàng Tuấn Khải Thành viên HĐQT
Ông Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT
Bà Lương Thị Cẩm Tú Thành viên HĐQT
Ông Lê Minh Quốc Thành viên HĐQT độc lập
Ông Trần Tấn Lộc Phụ trách quản trị

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN
Ông Nguyễn Cảnh Vinh Quyền Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hướng Minh Phó Tổng GĐ
Ông Đào Hồng Châu Phó Tổng GĐ
Bà Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng GĐ
Ông Trần Tấn Lộc Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Văn Hào Giám đốc cao cấp
Ông Bùi Văn Đạo Giám đốc cao cấp
Ông Mahow-yolo.netahow-yolo.nethi Mochizuki Giám đốc cao cấp
Bà Văn Thái Bảo Nhi Giám đốc cấp cao phụ trách công tác xử lý nợ
Ông Trần Trung Kiên Giám đốc Cấp cao phụ trách Khu vực miền Bắc
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Giám đốc Tài chính
Ông Lã Quang Trung Kế toán trưởng

Xem thêm: Dịch Vụ Luật Sư Ly Hôn Thanh Hóa Tỉnh Long An, Luật Sư Ly Hôn Tại Thanh Hoá

BAN KIỂM how-yolo.netOÁT
Ông Trần Ngọc Dũng Trưởng BKhow-yolo.net
Bà Phạm Thị Mai Phương Thành viên BKhow-yolo.net
Ông Trịnh Bảo Quốc Thành viên BKhow-yolo.net
Ông Đặng Hữu Tiến Thành viên BKhow-yolo.net

VỊ TRÍ KHÁC
Ông Trần Tấn Lộc Công bố thông tin

Xem thêm: Cho Thuê Căn Hộ Belleza Quận 7 Cho Thuê, Cho Thuê Căn Hộ Belleza Quận 7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được how-yolo.net tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do how-yolo.netử dụng các dữ liệu này.

*