[Lyrics] Heather X Eyes Blue – Fran Vasilić, Remix By Fasetya (Lofi) | How-yolo

Heather X Eyes Blue – Fran Vasilich

Bởi Fasetya Remix

Bài thơ:

[Chorus]Mắt xanh hay nâu, không nhớ được Đã lâu rồi, kể từ ngày 3 tháng 12 Mắt xanh hay xám, không nhớ được, nhưng tôi đoán bạn biết màu của Heather.

[Verse]

Tôi đang lạnh cóng nhưng tôi có áo len ahihi polyester của riêng mình, vì cách làm bằng vải cotton tốt hơn Jack và Rose đang chơi đùa lúc hoàng hôn, bạn chỉ đang lạnh cóng, vì bạn đã đưa cho cô ấy chiếc áo len của bạn khi bạn bị lạc ở Đại Tây Dương, nhưng bạn đang cố gắng không hoảng sợ. Đã quá muộn để quay lại bây giờ. Hãy tiếp tục và tốt hơn tôi nên biết giá trị của mình. Heather, tôi đã không coi đó là điều hiển nhiên

[Chorus]Mắt xanh hay nâu, không nhớ được Đã lâu rồi, kể từ ngày 3 tháng 12 Mắt xanh hay xám, không nhớ được, nhưng tôi đoán bạn biết màu của Heather.

[Chorus]Mắt xanh hay nâu, không nhớ được Đã lâu rồi, kể từ ngày 3 tháng 12 Mắt xanh hay xám, không nhớ được, nhưng tôi đoán bạn biết màu của Heather.

[Verse]

Tôi đang lạnh cóng nhưng tôi có áo len ahihi polyester của riêng mình, vì cách làm bằng vải cotton tốt hơn Jack và Rose đang chơi đùa lúc hoàng hôn, bạn chỉ đang lạnh cóng, vì bạn đã đưa cho cô ấy chiếc áo len của bạn khi bạn bị lạc ở Đại Tây Dương, nhưng bạn đang cố gắng không hoảng sợ. Đã quá muộn để quay lại bây giờ. Hãy tiếp tục và tốt hơn tôi nên biết giá trị của mình. Heather, tôi đã không coi đó là điều hiển nhiên

Xem Thêm >>  Số thứ tự tiếng anh là gì ? Tìm hiểu rõ về cách sử dụng số thứ tự | How-yolo

[Chorus]Mắt xanh hay nâu, không nhớ được Đã lâu rồi, kể từ ngày 3 tháng 12 Mắt xanh hay xám, không nhớ được, nhưng tôi đoán bạn biết màu của Heather.

[Chorus]Mắt xanh hay nâu, không nhớ được Đã lâu rồi, kể từ ngày 3 tháng 12 Mắt xanh hay xám, không nhớ được, nhưng tôi đoán bạn biết màu của Heather.

[Verse]

Tôi đang lạnh cóng nhưng tôi có áo len ahihi polyester của riêng mình, vì cách làm bằng vải cotton tốt hơn Jack và Rose đang chơi đùa lúc hoàng hôn, bạn chỉ đang lạnh cóng, vì bạn đã đưa cho cô ấy chiếc áo len của bạn khi bạn bị lạc ở Đại Tây Dương, nhưng bạn đang cố gắng không hoảng sợ. Đã quá muộn để quay lại bây giờ. Hãy tiếp tục và tốt hơn tôi nên biết giá trị của mình. Heather, tôi đã không coi đó là điều hiển nhiên

[Chorus]Mắt xanh hay nâu, không nhớ được Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày ba tháng mười Hai Mắt xanh hay xám, tôi không nhớ Nhưng bạn biết màu hoa thạch thảo.