[Lyrics + Vietsub] Juni (You Will Always Gonna Be My Love) – Aviwkila | How-yolo

You Will Always Be My Love (Juni) – AVIWKILA

Bài thơ:

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Chỉ có bạn trong cuộc sống của tôi

Tôi chỉ tìm thấy bạn trong cuộc sống của tôi

Hãy cùng tôi đi đâu đó

Hãy cùng tôi đi đâu đó

Tôi thức dậy mỗi ngày.

Tôi thức dậy mỗi ngày.

Nụ cười của bạn trong tâm trí tôi

Nụ cười của bạn trong tâm trí tôi

Cái nhìn sâu sắc

Một cái nhìn sâu sắc đẹp

Họ bay như một con chim trong đầu tôi

Bay như một con chim trong đầu tôi

Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy thực tế.

Vì vậy, tôi không thể nhìn thấy thực tế.

Tôi hy vọng bạn sẽ là của tôi

Tôi hy vọng bạn sẽ là của tôi

Mãi mãi và một

Mãi mãi và một

Tôi tin rằng đó là sự thật.

Em hãy tin đó là sự thật

Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn lần đầu tiên

Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn lần đầu tiên

Tôi dành tất cả trái tim của tôi cho bạn

Tôi dành tất cả trái tim của tôi cho bạn

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Xem Thêm >>  Kĩ năng mềm là gì? Kỹ năng mềm bao gồm những gì? | How-yolo

Chỉ có bạn trong cuộc sống của tôi

Tôi chỉ tìm thấy bạn trong cuộc sống của tôi

Hãy cùng tôi đi đâu đó

Hãy cùng tôi đi đâu đó

Bạn sẽ luôn sống trong trái tim tôi

Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi

Tôi hy vọng tôi có một vị trí trong đó

Tôi hy vọng tôi có một vị trí trong đó

Và trái tim của bạn

Và trái tim của bạn

Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ

Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Tôi không còn sợ hãi nữa.

Tôi không còn gì phải sợ nữa.

Tôi hy vọng bạn sẽ là của tôi

Tôi hy vọng bạn sẽ là của tôi

Mãi mãi và một

Mãi mãi và một

Tôi tin rằng đó là sự thật.

Em hãy tin đó là sự thật

Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn lần đầu tiên

Tôi đã nói rằng tôi yêu bạn lần đầu tiên

Tôi dành tất cả trái tim của tôi cho bạn

Tôi dành tất cả trái tim của tôi cho bạn

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Chỉ có bạn trong cuộc sống của tôi

Tôi chỉ tìm thấy bạn trong cuộc sống của tôi

Xem Thêm >>  "Harry Potter" tái ngộ khán giả Việt sau 10 năm | How-yolo

Hãy cùng đi đâu đó với bàn tay của tôi

Hãy cùng đi đâu đó với bàn tay của tôi

Bạn sẽ luôn sống trong trái tim tôi

Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi

Tôi hy vọng tôi có một vị trí trong đó

Tôi hy vọng tôi có một vị trí trong đó

Và trái tim của bạn

Và trái tim của bạn

có một khoảng thời gian vui vẻ

Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Tôi không còn sợ hãi nữa.

Tôi không còn gì phải sợ nữa.

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Bạn sẽ luôn là tình yêu của tôi

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Và tôi biết tôi không thể sống thiếu bạn

Chỉ có bạn trong cuộc sống của tôi

Tôi chỉ tìm thấy bạn trong cuộc sống của tôi

Hãy cùng tôi đi đâu đó

Hãy cùng tôi đi đâu đó

Bạn sẽ luôn sống trong trái tim tôi

Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi

Tôi hy vọng tôi có một vị trí trong đó

Tôi hy vọng tôi có một vị trí trong đó

Và trái tim của bạn

Và trái tim của bạn cũng vậy.

có một khoảng thời gian vui vẻ

Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Xem Thêm >>  Gió là gì? Có mấy loại? Nguyên nhân nào sinh ra gió? | How-yolo

Tôi không còn sợ hãi nữa.

Tôi không còn gì phải sợ nữa.

có một khoảng thời gian vui vẻ

Chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Trải qua những khoảng thời gian tồi tệ

Tôi không còn sợ hãi nữa.

Tôi không còn gì phải sợ nữa.