Mẫu báo cáo tổng kết công tác đảng theo phương hướng nhiệm vụ mới năm 2020 | How-yolo

Mẫu công việc bên Phương hướng hoạt động của đảng bộ năm 2020 là thời điểm cuối năm vô cùng quan trọng đối với bất kỳ đảng viên nào đang công tác trong Đảng bộ, Đảng bộ Việt Nam. Báo cáo này tóm tắt công tác của chi bộ, nêu những thành tựu chính, thành tựu, những thuận lợi và khó khăn của tập đoàn trong năm qua, đồng thời đề ra mục tiêu và phương hướng cho năm tới. Tải báo cáo tổng kết công tác đảng đoàn hôm nay để nhanh chóng hoàn thiện và hoàn thiện danh sách còn thiếu.

Hãy cùng gonhub.com tham khảo nhé Mẫu báo cáo tổng kết công tác tiệc cuối nămNội dung chi tiết của báo cáo, bao gồm công tác, phương hướng và hoạt động của đảng bộ đến năm 2020 Phía dưới!

 • 1. Mô hình Báo cáo tổng kết công tác đảng Vào đầu năm 2020

Mẫu báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 theo phương hướng nhiệm vụ mới

 • 2. Nội dung chi tiết của mẫu báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2020

Bữa tiệc của trường

Dịch vụ

Số 1 – BC / CB

Đảng cộng sản việt nam

,., ………… Ngày 20 tháng Một …… ..

Báo cáo
Tổng kết công việc của năm
Và phương hướng, các hoạt động của tiệc trong năm.

Phần một

Kết quả của Quản lý Hành động Chính trị
ግንባታ Năm xây dựng đảng

I. Hiệu suất lãnh đạo của các hoạt động chính trị

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (Có 2 phần: 1.1 lợi ích; 1.2 nhược điểm).

 • Kết quả thực hiện chức năng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của chi bộ và nhiệm vụ cấp ủy giao;
 • Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các mặt tiêu cực khác;
Xem Thêm >>  Đàn bà một khi đã chết tâm… | How-yolo

2. Lãnh đạo phụ trách quốc phòng, an ninh. (Có 2 phần.

 • Chỉ đạo việc phòng thủ và thực hiện chính sách lạc hậu của quân đội; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.

II. Công tác xây dựng Đảng

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (Có 2 phần: 1.1 lợi ích; 1.2 nhược điểm).

 • Phân phối, kiểm soát và chỉ đạo việc thực hiện các chỉ thị, chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với đảng viên và quần chúng;
 • Nhận diện, bênh vực, chống những biểu hiện tư tưởng, hành vi (nói, viết, làm …) trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật;
 • Nắm diễn biến tư tưởng để có thái độ và hành động lãnh đạo với đảng viên và quần chúng.

2. Tổ chức xây dựng Đảng (Có 2 phần.

 • Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh liên quan đến xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
 • Giải thích và thực hiện các chỉ thị công tác của đảng ủy, đảng ủy và chi bộ, tự phê bình trong tổ chức và hoạt động của đảng, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ.
 • Thực hiện và hiện đại hóa hệ thống sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ;
 • Giáo dục, rèn luyện, lãnh đạo và bố trí việc làm cho đảng viên; Giới thiệu đảng viên làm gương cho cấp ủy, chi bộ cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
 • Công tác phát triển, tạo nguồn và kết nạp đảng viên; Đặc biệt là ở những địa bàn trọng điểm có ít hoặc chưa có đảng viên.
Xem Thêm >>  “Ngực Đẹp Thì Tôi Khoe” | How-yolo

3. Công việc giám sát, kiểm soát (Có 2 phần: 3.1. Ưu điểm; 3.2. Nhược điểm).

 • Theo dõi, giám sát tổ chức đảng và cấp ủy viên, xác định và xử lý vi phạm của đảng viên trong việc chấp hành quyết định, chỉ thị của cấp ủy, chi ủy và cấp ủy viên; Bảo vệ chính trị nội bộ; Chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác;

4. Lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội (Có 2 phần. 4.1. Ưu điểm; 4.2. Nhược điểm).

 • Xây dựng và nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quản trị địa phương; Kiểm soát và giám sát các hoạt động của chính phủ; Việc xem xét và giải quyết các vấn đề cơ bản cũng như các ý tưởng và khuyến nghị pháp lý của công chúng thuộc trách nhiệm của quản trị cơ sở;
 • Cán bộ lãnh đạo xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của mình theo điều lệ, quy chế của mỗi tổ chức; Sự đoàn kết của cả lớp.

III. Mối quan hệ (Có 2 phần: 1. Lợi ích; 2. Nhược điểm).

 • Mối quan hệ giữa lãnh đạo ngành, đơn vị với lãnh đạo trường đại học, các khoa, phòng, ban và các tổ chức chính trị – xã hội.
 • Mối quan hệ giữa chi bộ và các tổ chức đảng tiên tiến.

IV. Email và phần thưởng (Đề xuất Cảm ơn và Phần thưởng)

1. Đảng ủy các cơ quan khu vực

1.1. Tập đoàn

1.2. Riêng biệt, cá nhân, cá thể

Xem Thêm >>  Xem bản đồ các tuyến xe bus Hà Nội mới nhất năm 2020 | How-yolo

1. Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bin

1.1. Tập đoàn

1.2. Riêng biệt, cá nhân, cá thể

V. Tổng quan Tỷ

1. Những lợi ích và lý do chính

1.1. Những lợi ích chính

1.2. Lý do cho lợi ích

2. Tổn thương, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Thương tích và hạn chế

2.2. Nguyên nhân của khuyết điểm và giới hạn

3. Bài học kinh nghiệm

Phần thứ hai

Phương hướng, Mục tiêu, Chức năng và Giải pháp Năm 2

I. Phương hướng và Mục tiêu

1. Hướng dẫn chung

2. Mục tiêu nhất định

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Lãnh đạo thực hiện chức năng chính trị

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng thủ và an ninh

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

2.2. Tổ chức xây dựng Đảng

2.3. Giám sát và kiểm soát công việc

2.4. Lãnh đạo xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội

3. Các mối quan hệ (tổ chức đảng, cán bộ và tổ chức chính trị – xã hội các cấp).

Tải xuống tệp tóm tắt báo cáo đảng mẫu.pdf ở đây

Tải xuống mẫu báo cáo tóm tắt hồ sơ công tác đảng.D DOC ở đây

Mong rằng ngay từ bây giờ mỗi đảng viên đều biết viết báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 và năm 2020. Báo cáo tổng kết cuối năm là gì? Nội dung báo cáo tóm tắt công tác đảng cũng cần được trình bày rõ ràng, thống nhất để người đọc dễ hiểu và dễ lồng ghép. Chúc may mắn với việc tải xuống của bạn. Hãy luôn đồng hành và ủng hộ gonhub.com nhé!