(Tải Miễn Phí) Mẫu Quyết Định Nghỉ Việc 2021 Mới Nhất, Các Mẫu Quyết Định Thôi Việc Nghỉ Việc 2021

Khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động Doanh nghiệp và người lao động cần hồ sơ gồm: Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …

Dưới đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Mẫu quyết định nghỉ việc

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——–o0o——– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 003/2017/QĐ-KTTU ——–o0o——–

GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG – Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. – Căn cứ Hợp đồng lao động số 002/KTTU. – Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số 001 của Công ty kế toán Thiên Ưng, đối với Ông Nguyễn Văn A; – Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiểm Tra Lỗi Máy Lạnh Aikibi Báo Lỗi E3, Danh Sách Mã Lỗi Máy Lạnh Aikibi Âm Trần


Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là kế toán nội bộ thuộc phòng kế toán.Lý do: Hết thời hạn theo hợp đồng số 002/KTTU ngày …Kể từ ngày …………….Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Xem thêm: Có Nên Lắp 1 Máy Lạnh 2 Phòng, Lắp Chung 1 Máy Lạnh Cho 2 Phòng

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:- Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;- Công đoàn Công ty;- Phòng TC & NS;- P21 (Đăng tin);- Lưu VP, HS GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC(Ký tên và đóng dấu)

Tải về tại đây

*

*
*

Cách tính thuế TNCN thời vụ, thử việc, giao khoán Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2020 Cách đăng ký Mã số thuế cá nhân trên HTKK và thuedientu Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 Các khoản chi phí được trừ và Không được trừ tính thuế TNDN Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu Mức xử phạt vi phạm hành chính kế toán mới nhất Mức phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 mới nhất Cách điền Mã chương, mã Tiểu mục nộp thuế Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Cách kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng Các bậc thuế môn bài năm 2021 mới nhất Cách kê khai thuế môn bài năm 2021 qua mạng Cách viết hóa đơn GTGT mới nhất khi bán hàng, dịch vụ, xây dựng Cách xử lý hóa đơn viết sai chi tiết từng trường hợp Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý – Tháng
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.5.6 mới nhất 2021 Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Hồ sơ mua – Báo cáo sử dụng Nghị định 44/2021/NĐ-CP Chi hỗ trợ phòng chống dịch Covid 19