Mẫu Quyết Định Thôi Việc Và Những Thông Tin Quan Trọng, Các Mẫu Quyết Định Thôi Việc Nghỉ Việc 2021

Mục lục nội dung

Mẫu quyết định thôi việc chuẩn cho mọi đối tượngNhững hệ quả khi tổ chức/doanh nghiệp cho nhân viên thôi việc trái luật

Mẫu quyết định thôi việc là bản trình bày nguyện vọng của một cá nhân đến với tổ chức dựa trên mong muốn chính thức về việc quyết định nghỉ việc của mình. Đây được xem là một loại giấy tờ quan trọng và có tính pháp lý trong công tác quản lý nhân sự của mỗi tổ chức/doanh nghiệp.

Đang xem: Mẫu quyết định thôi việc

Và đây cũng là một mẫu đơn HR cần biết.

Vậy một mẫu quyết định thôi việc sẽ cần đảm bảo những lưu ý về thể thức trình bày; các quy chuẩn nội dung cơ bản? Cùng how-yolo.net điểm qua những lưu ý cần nắm qua bài viết sau.

Những trường hợp áp dụng quyết định nghỉ việc

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2012, có 10 trường hợp sau đây mà doanh nghiệp cho người lao động thôi việc được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

*
*
*
*

mẫu quyết định thôi việc

Tuy nhiên, để bảo đảm tính xác thực và chính xác về thông tin, format của một mẫu quyết định thôi việc chuẩn, bạn có thể tham khảo những mẫu sau đây:

01 – Mẫu quyết định thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

QUYẾT ĐỊNH

(V/v cho thôi việc)

– Căn cứ Bộ Luật Lao động;

– Hợp đồng lao động đã ký ngày………………………………………………………………………………………………

– Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà)………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà) giữ chức vụ được nghỉ việc kể từ ngày…………………………………………

Điều 2: Ông (Bà) ……………………….và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: Giám đốc

Như điều 2; (Ký tên, đóng dấu)

Như điều 2;

Lưu hồ sơ;

02 – Mẫu quyết định thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cho thôi việc)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……123… ngày…… tháng …… năm …… giữa Công ty ………………ABC…… với Ông/Bà ……XYZ…;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà……XYZ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà……………XYZ……………

Giữ chức vụ: ……………Trưởng ……… Bộ phận: …………………………..

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do: ……………..……………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm: Bài 28: Kỹ Thuật Casio Tính Góc Giữa 2 Vectơ Bằng Máy Tính, Tính Góc Giữa Các Vectơ Với Máy Casio Fx

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

– Ông/Bà có tên tại Điều 1; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– Phó Giám đốc….;

– Phòng Hành chính Nhân sự;

– Lưu:……

03 – Mẫu quyết định thôi việc

Tất tần tật về mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho IT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên

– Căn cứ vào quyết định , ngày về việc thành lập ;

– Căn cứ văn bản về việc quy định phân công, phân cấp về quản lý cán bộ;

– Xét các tiêu chí sau:

+ Đơn xin nghỉ việc ông (bà) cán bộ nhân viên của ;

+ Quá trình tham gia công tác từ ngày

+ Đề nghị của ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thuận giải quyết cho Ông (bà) cán bộ nhân viên thuộc được thôi việc kể từ ngày ;

Điều 2. Ông (bà) được hưởng trợ cấp thôi việc là tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ hiện hành;

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế toán- tài vụ, Trưởng và Ông (bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu Văn phòng

Những hệ quả khi tổ chức/doanh nghiệp cho nhân viên thôi việc trái luật

Khi cho người lao động thôi việc, doanh nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật nếu không sẽ phải chịu những hệ lụy lớn.

Điều 42 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, như việc phải tiếp tục thực hiện hợp đồng hay đền bù các tổn hại về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Với nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động:

– Doanh nghiệp phải cho phép người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết, tức là khôi phục lại quan hệ lao động.

– Có nghĩa vụ đền bù vật chất và tinh thần

– Điều đầu tiên, doanh nghiệp cần đảm bảo việc hoàn tất tiền lương; các khoản phí về phúc lợi khác cho nhân viên như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc. Đồng thời, có trách nhiệm đền bù tổn thất về tinh thần với mức thấp nhất là 02 tháng lương theo hợp đồng lao động.

– Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì doanh nghiệp phải trả thêm trợ cấp thôi việc.

Xem thêm: Bán Máy Bơm Nước Xả Máy Lạnh :: Ống Đồng Máy Lạnh :: Bơm Xả Nước

– Trong trường hợp không còn công việc theo hợp đồng mà người lao động vẫn muốn làm việc thì doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.