MgSO4 Có Kết Tủa Không? Cách Nhận Biết Magie Sunfat | How-yolo

Mgso4 có mưa không?? Và những tính chất vật lý và hóa học của magie sunfat là gì? Văn bản sau là: Bachkowawiki Nó sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Trọng lượng mol 122,366 g / Mall (dạng không cồn)
Trọng lượng riêng 2,66 g / cm 3 (dạng không cồn)
Độ nóng chảy 1124 độ C (hình dạng bất động)