NaHCO3 Có Kết Tủa Không? Cách điều Chế Natri Hidrocacbonat | How-yolo

NaHCO3 có bị mưa không là câu hỏi mà hầu hết các bạn học sinh đều mong muốn. Hãy theo dõi Bachkowawiki Hãy cho chúng tôi biết nếu NaHCO3 có mưa không? làm ơn!

NaHCO3 có mưa không?

Trọng lượng mol Trọng lượng riêng Độ nóng chảy Điểm nấu ăn
84,007 g / mol 2,2 g / cm2Natri bicacbonat/Tỉ trọng) 50 ° C (323 ° C; 122 ° F) Về mặt lý thuyết, NaHCO3 được đun nóng đến 50 ° C (nhưng trong thực tế là khoảng 80-90 ° C).