Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng 8 oai hùng lịch sử | How-yolo

CMT8-1945 mở ra kỷ nguyên mới, đất nước được độc lập tự do. Bằng việc góp phần tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, nhân dân lao động được làm chủ đất nước. Vì vậy, sự phát triển, Lý do thắng lợi của Cách mạng tháng Tám GiaiNgo tổng hợp dưới đây. Hãy cùng Gyai Ngo tìm hiểu chi tiết nhé!

Vì thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Lý do thực tế

 • Nét văn hóa nồng nàn của lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc vì độc lập, tự do.
 • Sự lãnh đạo thực tế của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đứng đầu.
 • Quá trình chuẩn bị của các phong trào cách mạng trong 15 năm qua các năm 1930 – 1935, 1936 – 1939, 1939 – 1945.
 • Trong cuộc tổng khởi nghĩa toàn đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, không ngại hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lập tự do.

Vì thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Được tài trợ

Lý do thực tế

 • Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và Liên hợp quốc đã củng cố tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta.

Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 8 năm 1945 và giáo dục

Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám

Trong năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta sau sự lãnh đạo của Đảng, mở ra bước chuyển mình vĩ đại trong lịch sử đất nước Việt Nam. Chính quyền về tay nhân dân, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời – chính quyền công nhân và nông dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ​​ở Việt Nam. Hơn 80 năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân và phát xít của nhân dân ta. Nhân dân Việt Nam đã có thể làm chủ vận mệnh của mình từ nô lệ trở thành công dân của một đất nước tự do.

Được tài trợ

Vì thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Việt Nam đã chuyển từ một nước thuộc địa nửa phong kiến ​​thành một nước tự do, độc lập và dân chủ. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, đất nước và con người Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Xem Thêm >>  Chiêm ngưỡng 300 avatar cute dễ thương nhất vịnh Bắc Bộ | How-yolo

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lê-nin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh đặc thù của Cách mạng Việt Nam. Đó là thắng lợi của tư duy Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Đó là trải nghiệm thành công đầu tiên của chủ nghĩa Mác – Lê-nin ở một nước thuộc địa ở châu Á. Và đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử đất nước trải qua hàng nghìn năm chiến đấu. Đỉnh cao của đam mê, sức mạnh đoàn kết một cộng đồng.

Tầm cao trí tuệ của đất nước kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với xu thế hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội hiện nay, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị chủ nghĩa đế quốc thực dân áp bức, áp bức. Nó chứng tỏ rằng trong điều kiện hiện nay của cách mạng vô sản.

Một cuộc cách mạng do một giai cấp công nhân duy nhất lãnh đạo chỉ có thể đạt được ở một nước tư bản kém phát triển. Ngay cả mắt xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc cũng có thể thành công ở một nước nửa phong kiến ​​lạc hậu. Đưa tất cả những người đó đi trên con đường chủ nghĩa xã hội.

Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945

Thắng lợi đó đã để lại nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu, sẽ mãi soi sáng trên con đường tái thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong số các bài học chính là:

 • Thứ nhất, kiên trì mục tiêu giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội. giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và phong kiến;
 • Thứ hai, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đấu tranh giành độc lập, tự do dựa trên nền tảng liên minh công nông vững chắc.
 • Thứ ba, họ nắm bắt thời cơ một cách nhanh chóng, chủ động và sáng tạo để giành chính quyền. Thời gian là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong nghệ thuật chỉ đạo cách mạng.
Xem Thêm >>  Lần đầu làm "người yêu" của Chí Thiện, Khổng Tú Quỳnh chia sẻ cảm xúc khiến ai cũng bất ngờ | How-yolo

Lý do thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Muốn có cơ hội thì phải biết tạo cơ hội, khi cơ hội đến thì phải tận dụng, không nên bỏ lỡ. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 là một minh chứng sinh động về nhận định và chỉ đạo cao độ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ khởi nghĩa.

Cách mạng tháng 8 năm 1945

Những nét chính về cách mạng tháng Tám năm 1945:

Lệnh Bạo loạn Chung:

Lý do thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Trong năm Ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ban hành “Quân lệnh số 1”, phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước. Từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào và quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, trước khi quân Đồng minh giành chính quyền.

Ngày 16 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 năm 1945: Quốc dân Đại hội họp tại Tân Trào, tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng và thông qua 10 Chính sách Việt Nam. Trong năm Ngày 16/8/1945: Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đơn vị Giải phóng quân tiến công giải phóng thành phố Thái Lan; Khởi đầu của cuộc nổi loạn.

Lên nắm quyền tại Hà Nội:

Ngay từ khi xảy ra các cuộc đảo chính ở Nhật và Pháp, khí thế cách mạng đã sôi sục.

Trong năm Ngày 15/8/1945, cuộc khởi nghĩa trở lại Hà Nội, phong trào chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra hết sức khẩn trương bằng nhiều hình thức: diễn văn công khai, truyền đơn, biểu ngữ.

Trong năm Ngày 19 tháng 8 năm 1945, một cuộc biểu tình lớn tại quảng trường nhà hát thành phố do mặt trận Việt Minh tổ chức kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền – bài hát “Tiến quân ca” được biểu diễn.

Sau đó, diễn ra cuộc biểu tình ôn hòa đánh chiếm các công sở của địch, cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội thành công.

Tình hình tài chính của nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám như thế nào?

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, tình hình tài chính nước ta có nhiều lợi ích và tồn tại, đó là:

Xem Thêm >>  DJ Trang Sarah | How-yolo

Ưu tiên:

 • Đất nước chúng ta đã có được tự do, và nhân dân chúng ta được vui vẻ, hạnh phúc.
 • Đất nước bị chia cắt bởi đảng và chú Hồ.
 • Tiếp tục xây dựng và bảo vệ truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của dân tộc.
 • Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, việc so sánh lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng đã thay đổi đối với chúng ta. Các phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới. Hệ thống các nước tư bản (trừ Mỹ) bị suy yếu rất nhiều.
 • Có sự lãnh đạo sáng suốt và tài ba của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

khó khăn

 • Về đối nội: Sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

nạn đói

  • Trong năm Hậu quả của nạn đói năm 1945 vẫn chưa được khắc phục. Trong năm Đê do trận lụt tháng 8 năm 1945 chưa được phục hồi, hạn hán đã khiến 50% diện tích đất bị hoang hóa.
  • Công thương nghiệp đình trệ, giá cả sinh hoạt tăng cao.
  • Một nạn đói mới có thể xảy ra vào năm 1946.

Lý do thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Sự ngu dốt.

  • Hơn 90% dân số mù chữ.
  • Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc… tràn lan.

Lý do thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

Ngân sách đã cạn kiệt:

  • Ngân sách quốc gia rỗng: 1,2 triệu đồng, trong đó một nửa là trích lục không sử dụng được.
  • Hệ thống ngân hàng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản.
  • Kwan Tung đã phát tán “tiền tệ quốc gia”, “Kwan Kim”, làm rối loạn hệ thống tài chính của quốc gia chúng ta.
 • Về văn hóa xã hội;
  • Hơn 90% dân số mù chữ.
  • Tệ nạn xã hội nhan nhản.
 • Về kẻ thù bên trong và bên ngoài:
  • Từ vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng) trở ra, 200.000 quân nghĩ rộng tiến về Hà Nội.
  • Nam vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng), người Anh mở đường cho thực dân Pháp quay lại chiếm đóng.

Qua bài viết, chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi lịch sử đó. Đừng quên theo dõi Giai Ngô để cập nhật những thông tin mới nhé!