Nhờ đâu cổ phiếu Vinalines (MVN) tăng trần liên tục 6 phiên? | How-yolo

Cổ phiếu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines, UPCoM: MVN) của MVN đã đạt mức cao kỷ lục thứ sáu liên tiếp kể từ ngày 30/7.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8 ở mức 34.700 đồng / cổ phiếu, mức tăng vọt hơn 98% được ghi nhận trong vòng 1 tuần qua, tương đương vốn hóa của MVN lên tới 41.660 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch bình quân cũng tăng lên 32.722 đơn vị mỗi phiên.

Vì sao cổ phiếu MVN tiếp tục tăng trần?

Vì sao Vinylens (MVN) có phiên thứ 6 liên tiếp?
Cổ phiếu của Vinalins MVN đã tăng trần liên tục trong 6 ngày qua.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II / 2021, Vinalins ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng nhẹ lên 2.433 tỷ đồng nên tổng lợi nhuận đạt 976 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Vinalins ghi nhận khoản lãi liên doanh liên kết gần 40 tỷ đồng, vượt xa mức lỗ gần 4 tỷ cùng kỳ.

Sau khi trừ các loại chi phí, Vinalins báo lãi sau thuế 375 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 685 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ. Dù lãi lớn trong kỳ này nhưng khoản lỗ lũy kế 3.031 tỷ đồng của Vinalins vẫn chưa được xóa.

Tại sao vinylen (MVN) liên tục tăng 6 lần? -Hình-2

Vinalins có vốn điều lệ 12.006 tỷ đồng, nhưng do lỗ lũy kế và chênh lệch định giá tài sản (âm 3.718 tỷ đồng) nên vốn chủ sở hữu của công ty giảm còn 10.158 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II / 2021, tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của Vinalins tăng đáng kể lên 8.260 tỷ đồng. Nợ vay tài chính vẫn ở mức cao với 6.112 tỷ đồng.

Trong năm Năm 2021, Vinalins đặt mục tiêu công ty mẹ đạt 1.368 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 983 tỷ đồng, tốt hơn mức lỗ 824 tỷ đồng của năm 2020. , Vinalins vượt kế hoạch 29% tổng mục tiêu cả năm.

Trong khi đó, ngày 20/9, đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 do điều chỉnh bổ sung phương án đầu tư góp vốn từ bên ngoài vào công ty.

Xem Thêm >>  All Of Us Are Dead phát sóng bao giờ, kênh mấy? | How-yolo