Nước ối có màu đục có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi hay không? – adayne.vn | How-yolo


ở nhàCó thaiAmoniac bị vẩn đục có ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi không?

Người quản lý

Ngày 25 tháng 5 năm 2021

50 Mọi người đang xem.