Phần Mềm Kế Toán Excel Theo Quyết Định 48 Năm 2016, File Kế Toán Excel Theo Quyết Định 48 Miễn Phí

Phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48 mới nhất – Bài viết dưới đây, chia sẻ phần mềm kế toán Excel theo Quyết định 48 cho DN. Với mục đích giúp đỡ dân kế toán và DN chưa có phần mềm kế toán, có thể làm tốt công việc kế toán và quản lý tốt sổ sách kế toán của DN. Phần mềm được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp và khá đầy đủ tính năng và phần hướng dẫn sử dụng rất chi tiết.

Đang xem: Phần mềm kế toán excel theo quyết định 48 năm 2016

*

(Hình ảnh: Phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48 mới nhất)

** Phần mềm có các chức năng:

– Nhập DMKH và nhập DMHH giúp kế toán dễ dàng quản lý khách hàng và hàng hóa một cách tốt nhất

– Nhập liệu chứng từ giúp kế toán nhập dữ liệu chứng từ, các loại sổ NKC, sổ cái , bảng CDSPS, bảng cân đối kế toán, công nợ phải thu, phải trả nhanh chóng và chính xác hơn,…

Bên cạnh đó phần mềm còn có giao diễn thân thiện với người dùng, sử dụng phần mềm dễ dàng với những nút lệnh Mở menu chương trình, trở về menu excel, thông tin đơn vị, lưu chương trình,…

** Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48:

1. TTDN – Thông tin doanh nghiệp: Điền đầy đủ thông tin theo trường có sẵn mục đích để lấy thông tin lên các phiếu và các báo cáo.

2. DMTK – Danh mục tài khoản: Nhập số dư đầu kỳ vào cột Dư nợ đầu kỳ và cột Dư có đầu kỳ.

*Lưu ý:

– Không nhập SDĐK của các tài khoản sau TK 131 và tài khoản 331 vì đây là tài khoản công nợ và có số chi tiết dư nợ của từng khách hàng cho nên nó sẽ tự động lấy dữ liệu dư đầu kỳ bên sheet “DMKH- Danh mục khách hàng”

– Không nhập số dư đầu kỳ của TK 156 vì phần mềm sẽ tự động lấy số dư bên Sheet “DMVT-Danh mục vật tư”

3. DMKH – Danh mục khách hàng: Nhập đầy đủ thông tin khách hàng vào các trường có sẵn

– Ở cột loại khách hàng: Nếu là nhà cung cấp thì nhập là 331; nếu là khách hàng thì nhập là 131

– Ở cột nhóm giá bán: Nếu là Nhà cung cấp thì nhập nhóm giá bán là 0; nếu là khách hàng thì có thể nhập là 1 hoặc 2 hoặc 3 tùy theo mức độ quản lý giá bán của DN nếu không có nhiều loại giá bán thì nhập mặc định là 1

– Nhập số dư đầu kỳ vào cột Nợ đầu kỳ hoặc Dư có đầu kỳ -> Mục đích khi nhập số dư đầu kỳ vào đây thì phần mềm sẽ tự link sang cột số dư nợ đầu kỳ hoặc số dư có đầu kỳ bên sheet Danh mục tài khoản.

4. DMVT – Danh mục vật tư: Nhập đầy đủ thông tin vật tư vào các trường có sẵn

– Ở cột mã vật tư: Tạo tùy ý sao cho dễ nhớ nhất

Bạn đang xem: Phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48 mới nhất

– Ở cột giá mua: nếu muốn giá mua nhảy tự động thì nhập vào không thì bỏ qua -> Nhập giá mua nhảy tự động áp dụng tốt cho các DN có ít sự biến động về giá

– Ở các cột giá bán từ 1-3: nếu muốn giá bán nhảy tự động thì các bạn nhập không thì bỏ qua – Nếu DN có áp dụng những giá bán khác nhau cho từng khách hàng cụ thể thi nhập hết vào các cột giá bán từ 1-3 loại giá bán từ 1-3 sẽ tương ứng với nhóm giá bên sheet – Danh mục khách hàng

5. DMGD – Danh mục diễn giải: Nhập đầy đủ mã diễn giải và tên diễn giải theo trường cho sẵn -> mục đích giúp kế toán nhập liệu nhanh hơn VD khi nhập mã diễn giá là NT – Nộp tiền vào tài khoản khi nhập liệu tại sheet SKT chỉ cần nhập là NT thì phần mềm sẽ tự động nhày vào cột diễn giải là “Nộp tiền vào tài khoản”

6. SNL – Sổ nhập liệu: Chú ý đọc hướng dẫn ở các dấu tích nhỏ màu đỏ trên cột tiêu đề.

** Tuy nhiên, cần lưu một số điểm sau:

– Nhập đẩy đủ thông tin ở các trường có sẵn

– Ở cột số chứng từ ghi sổ, chú ý nhập theo cấu trúc sau bắt buộc

+ Phiếu nhập là: PN……..

Xem thêm: Bảng Thành Phần Thực Phẩm Việt Nam 2017, Bang Thanh Phan Dinh Duong Thuc Pham

+ Phiếu xuất là: PX…..

+ Phiếu thu là: PT….

+ Phiếu chi là: PC….

Xem thêm: Mua Bán/ Cho Thuê Căn Hộ Sarica 2 Phòng Ngủ Đầy Đủ Nội Thất, Mua Bán/ Cho Thuê Căn Hộ Sala

+ Giấy báo có là: BC……

+ Giấy báo nợ là: BN…..

+ Phiếu khác (Phiếu kê toán là): PK……

– Ở cột mã công trình: áp dụng cho Công ty xây dựng

– Ở cột số chứng từ gốc: nếu là nghiệp vụ nhập xuất thì phần mềm sẽ động lấy số bên Sheet NX- Nhập xuất cho các bạn . Nếu không phải là nghiệp vị nhập xuất bắt buộc phải nhập số chứng từ theo cấu trúc sau. Nếu là hóa đơn mua vào thì phải nhập ký tự đầu tiên là chữ V sau đó đến số hóa đơn mua vào 

– Ở cột “xử lý phiếu”: nếu là phiếu nhập nhập tên phiếu nhập cần xử lý để phần mềm xử lý tổng sổ tiền của phiếu nhập có nhiều hơn 2 vật tư làm tương tự với phiếu xuất. Chỉ cần nhập ở dòng định khoản đầu tiên

7. NX – Sổ nhập xuất: Điền đầy đủ thông tin vào các trường định sẵn

– Cột số dư tức thời có tác dụng báo cho một mặt hàng nào đó hiện tại còn tồ bao nhiêu

– Điền số lượng nhập xuất vào cột số lượng

** Tải Download Phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48 mới nhất

Bài viết: Phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48 mới nhất

*

+ Tổng hợp File Excel Kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

+ Tải DOWNLOAD File Excel Kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tags từ khóa: phần mềm kế toán excel theo quyết định 48 – phần mềm kế toán excel tốt nhất – mẫu sổ sách kế toán trên excel – phần mềm kế toán excel theo thông tư 200 miễn phí – phần mềm kế toán bằng excel đơn giản – phần mềm kế toán excel theo hình thức nhật ký chung – mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 48 – file kế toán excel