Phân Tích Hai Phương Pháp Sản Xuất Của Giá Trị Thặng Dư. Ý Nghĩa Của Việc Nghiên Cứu Vấn Đề Này | How-yolo

Phân tích hai phương thức sản xuất giá trị thặng dư. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu vấn đề này.

Học phần: Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Trường: Đại học Nội vụ Hà Nội, Phân hiệu Miền Trung.

[​IMG].
– Giá trị thặng dư là giá trị còn lại của giá trị sức lao động do người bán sức lao động (người làm công ăn lương) tạo ra và là bộ phận giá trị mới của nhà tư bản (người mua sức lao động).

Một ví dụ về giá trị còn lạiMột công nhân làm trong một giờ thì được giá sản xuất là 2.000 đồng. Nhưng bắt đầu từ giờ thứ hai, công nhân đó sẽ kiếm được 3.000 đồng tính theo sức lao động đã bỏ ra trong giờ đầu tiên. Phần chênh lệch là 2000 đồng, là chi phí nhân công.

– Cần phải áp dụng một phương pháp nào đó để thu được nhiều giá trị thặng dư C. Mác đã chỉ ra rằng, nhà tư bản sử dụng hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là sản xuất giá trị thặng dư tương đối và sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.

+ Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối (tăng sức lao động) là phương thức sản xuất ra giá trị thặng dư thu được bằng cách kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động cần thiết, trong khi năng suất lao động, hao phí lao động và thời gian lao động cần thiết không thay đổi.

  • Ví dụ: Nếu ngày làm việc là 8 giờ, thời gian lao động cần thiết là 4 giờ, thời gian rảnh rỗi là 4 giờ thì tỷ suất lợi nhuận là 100%. Giả sử nhà tư bản kéo dài ngày làm việc thêm 2 giờ, trong mọi trường hợp không đổi, giá trị thặng dư tuyệt đối tăng từ 4 giờ lên 6 giờ và tỷ suất giá trị thặng dư là M ‘= (6 giờ / 4 giờ) * 100% = 150%

  • Vì vậy, trong khi thời gian lao động cần thiết không thay đổi, thì thời gian lao động càng dài thì thời gian lao động thặng dư càng tăng và lượng giá trị thặng dư tăng lên. Vì vậy, các nhà tư bản đã cố gắng bằng mọi cách để kéo dài ngày lao động nhằm tăng sản lượng.
Xem Thêm >>  Đăng ảnh giờ nào nhiều like và tỉ lệ tương tác cao nhất? | How-yolo

  • Nếu thời gian lao động cần thiết không thay đổi thì tổng thời gian lao động kéo dài sẽ làm tăng thời gian lao động thặng dư và tăng lượng giá trị thặng dư. Phương pháp nâng cao trình độ bóc lột bằng cách kéo dài tuyệt đối ngày lao động được gọi là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.

  • Bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối sẽ vấp phải những hạn chế về vật chất và tinh thần, đồng thời vấp phải sự đấu tranh mạnh mẽ của người lao động. Các nhà tư bản luôn cố gắng tìm mọi cách để kéo dài ngày làm việc của người lao động, nhưng việc kéo dài ngày làm việc không thể vượt qua giới hạn sinh lý (vì người lao động vẫn cần có thời gian để ngủ, nghỉ, thư giãn và phục hồi sức khoẻ). Với sự phản đối mạnh mẽ của giai cấp công nhân đòi giảm giờ làm. Đây cũng là hạn chế của việc kéo dài ngày lao động của các nhà tư bản.

  • Khi độ dài của ngày lao động không thay đổi, nhà tư bản tăng cường độ lao động và nâng cao trình độ bóc lột. Trên thực tế, tăng lượng lao động giống như kéo dài ngày làm việc. Vì vậy, việc kéo dài thời gian lao động, tăng lượng sức lao động là sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối.

+ Sản xuất giá trị thặng dư tương đối (tăng năng suất lao động) là lợi nhuận thặng dư thu được do rút ngắn thời gian lao động cần thiết trong trường hợp thời gian ngày lao động không đổi hoặc giảm đi.

  • Ví dụ: Nếu một ngày làm việc là 8 giờ, chia thành 4 giờ là thời gian lao động cần thiết và 4 giờ thặng dư thì giá trị thặng dư m ‘= 4/4 x 100% = 100%. Giả sử ngày lao động không thay đổi nhưng hiện nay người công nhân chỉ cần lao động 3 giờ là có thể tạo ra một lượng giá trị mới bằng giá trị sức lao động của mình. Do đó tỷ lệ phân chia ngày lao động thay đổi 3 giờ được gọi là thời gian lao động cần thiết và 3 giờ là thời gian lao động thặng dư. Do đó, tỷ suất lợi nhuận tăng từ 100% lên 150%.
Xem Thêm >>  Review Serum B5 GoodnDoc Có Tốt Không? Có Gây Kích Ứng Da? | How-yolo

  • Để hạ thấp chi phí sức lao động, cần phải tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất ra các phương tiện tự cung tự cấp bằng cách giảm chi phí cho các phương tiện sinh kế và các dịch vụ cần thiết cho việc tái sản xuất sức lao động.

+ Giá trị thặng dư thặng dư là một biến tướng của giá trị thặng dư tương đối:

  • Xét từng trường hợp, giá trị thặng dư là hiện tượng nhất thời, xuất hiện rồi biến mất, nhưng xét trên phạm vi toàn xã hội tư bản, giá trị thặng dư là hiện tượng vĩnh viễn.

  • Giá trị lợi nhuận thặng dư là động lực rất mạnh để các nhà tư bản ra sức cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động. Những hoạt động riêng lẻ đó của mỗi nhà tư bản đã làm tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra giá trị thặng dư tương đối, lực lượng sản xuất phát triển.

Tầm quan trọng của việc nghiên cứu vấn đề này-

+ Quá trình khảo sát hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư cho thấy khi xóa bỏ mục đích tư bản và tính chất bóc lột thì sản xuất giá trị thặng dư là khoa học sử dụng có hiệu quả sức lao động của con người mà bất cứ xã hội nào cũng phải quan tâm. Vì vậy, thực hiện phương thức sản xuất giá trị thặng dư trong các doanh nghiệp nước ta nhằm kích thích sản xuất, nâng cao năng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật mới, cải tiến cơ cấu quản lý, tiết kiệm tiền và nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất.

Xem Thêm >>  Phân Tích Nhân Vật Tràng Vào Buổi Sáng Ngày Hôm Sau | How-yolo

+ Đối với quá trình phát triển kinh tế quốc dân của nước ta, việc nghiên cứu quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách làm thế nào để tăng của cải để tăng sự phát triển kinh tế. Cần tận dụng hết sức lao động, sản xuất, kinh doanh để mở rộng tăng trưởng kinh tế trong điều kiện xuất phát điểm của nước ta còn thấp. Về cơ bản, về lâu dài, tăng năng suất lao động xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân là giải pháp cơ bản để tăng năng suất lao động xã hội.

+ Quy luật giá trị thặng dư đã góp phần quan trọng đem lại sự phát triển vượt bậc và những thành tựu kinh tế cho chủ nghĩa tư bản. Nước ta nói riêng và các nước xã hội chủ nghĩa nói chung phải nỗ lực không ngừng trong hành trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Còn nước ta xuất phát từ nền kinh tế lạc hậu chủ yếu dựa vào nông nghiệp thì đang tiến lên CNXH từ chế độ PK, bỏ qua thời đại tư bản chủ nghĩa. Yêu cầu đặt ra là phải từng bước xây dựng nền tảng vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, qua nghiên cứu những thắng lợi mà chủ nghĩa tư bản đạt được, người ta đặc biệt chú ý đến quy luật kinh tế cơ bản là giá trị lợi nhuận, sửa chữa những quan điểm sai lầm về xây dựng kinh tế.