Phép Nhân Trong Excel : Toán Tử, Product, Nhân Và Chia Các Số Trong Excel

Excel cho how-yolo.net 365Excel cho how-yolo.net 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Thêm…Ít hơn

Nhân và chia trong Excel rất dễ dàng, nhưng bạn cần phải tạo một công thức đơn giản để thực hiện điều này. Chỉ cần nhớ rằng tất cả các công thức trong Excel bắt đầu bằng dấu bằng (=) và bạn có thể sử dụng thanh công thức để tạo chúng.

Đang xem: Phép nhân trong excel

Nhân các số

Giả sử bạn muốn tìm hiểu xem có bao nhiêu nước đóng chai mà bạn cần cho một hội thảo khách hàng (tổng số người dự × 4 ngày × 3 chai mỗi ngày) hoặc chi phí trả tiền cho chuyến đi kinh doanh (tổng số dặm × 0,46). Có một số cách để nhân các số.

Nhân các số trong một ô

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng toán tử số học * (dấu sao).

Ví dụ, nếu bạn gõ = 5 * 10 trong một ô, ô sẽ hiển thị kết quả, 50.

Nhân một cột số với một số liên tục

Giả sử bạn muốn nhân mỗi ô trong một cột của bảy số bằng một số chứa trong một ô khác. Trong ví dụ này, số bạn muốn nhân với là 3, chứa trong ô C2.

*

Nhập = a2 * $B $2 trong một cột mới trong bảng tính của bạn (ví dụ trên đây sử dụng cột D). Hãy đảm bảo bao gồm một ký hiệu $ trước khi B và trước 2 trong công thức, rồi nhấn ENTER.

Lưu ý: Sử dụng $ ký hiệu cho Excel biết rằng tham chiếu đến B2 là “tuyệt đối”, có nghĩa là khi bạn sao chép công thức sang một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô B2. Nếu bạn không sử dụng $ ký hiệu trong công thức và bạn đã kéo công thức xuống đến ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức thành = A3 * C3, vốn sẽ không hoạt động, vì không có giá trị nào trong B3.

Kéo công thức xuống đến các ô khác trong cột.

Lưu ý: Trong Excel 2016 cho Windows, các ô được tự động điền.

Nhân các số trong các ô khác nhau bằng cách sử dụng công thức

Bạn có thể sử dụng hàm Product để nhân các số, ô và phạm vi.

*

Bạn có thể sử dụng bất kỳ tổ hợp nào lên đến 255 số hoặc tham chiếu ô trong hàm Product . Ví dụ, công thức = Product (A2, A4: A15, 12, E3: E5, 150, G4, H4: J6) nhân hai ô đơn (A2 và G4), hai số (12 và 150) và ba phạm vi (A4: A15, E3: E5 và H4: J6).

Chia các số

Chúng ta hãy nói rằng bạn muốn tìm hiểu xem có bao nhiêu người để kết thúc dự án (tổng số giờ dự án ÷ tổng số người dự án) hoặc thực tế là dặm/gallon lãi suất cho chuyến du lịch xuyên quốc gia gần nhất của bạn (tổng số là △ Total gallon). Có một số cách để phân chia số.

Chia số trong một ô

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng toán tử số học / (dấu gạch chéo).

Ví dụ, nếu bạn nhập = 10/5 trong một ô, ô sẽ hiển thị 2.

Xem thêm: Web Giải Trí Nước Ngoài Hữu Ích Dành Cho Bạn, 16 Website Giúp Bạn Cập Nhật Tin Tức Thế Giới

Lưu ý: Không có hàm chia trong Excel.

Chia số bằng cách sử dụng tham chiếu ô

Thay vì nhập số trực tiếp vào một công thức, bạn có thể sử dụng tham chiếu ô, chẳng hạn như A2 và A3, để tham chiếu đến các số mà bạn muốn chia và chia theo.

Ví dụ:

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

*

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem các công thức trả về kết quả, nhấn CTRL + ” (dấu tiếng mộ), hoặc trên tab công thức , bấm vào nút Hiển thị công thức .

A

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

15000

=A2/A3

Chia 15000 theo 12 (1250)

3

12

Chia một cột số với một số liên tục

Giả sử bạn muốn phân chia từng ô trong một cột của bảy số bằng một số chứa trong một ô khác. Trong ví dụ này, số bạn muốn chia theo là 3, chứa trong ô C2.

A

4

5

6

7

8

B

C

1

Dữ liệu

Công thức

Hằng số

2

15000

= A2/$C $2

3

3

12

= A3/$C $2

48

= A4/$C $2

729

= A5/$C $2

1534

= A6/$C $2

288

= A7/$C $2

4306

= A8/$C $2

Nhập = a2/$C $2 trong ô B2. Hãy đảm bảo bao gồm một ký hiệu $ trước C và trước 2 trong công thức.

Kéo công thức trong B2 xuống đến các ô khác trong cột B.

Lưu ý: Sử dụng $ ký hiệu cho Excel biết rằng tham chiếu đến C2 là “tuyệt đối”, có nghĩa là khi bạn sao chép công thức sang một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô C2. Nếu bạn không sử dụng $ ký hiệu trong công thức và bạn đã kéo công thức xuống đến ô B3, Excel sẽ thay đổi công thức thành = A3/C3, mà sẽ không hoạt động, vì không có giá trị nào trong C3.

Xem thêm: Top 30 Cách Giảm Cân Nhanh Tại Nhà Cho Nữ, Hiệu Quả Đã Chứng Minh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.