Các bạn có nhu cầu liên hệ quảng cáo banner, tài trợ, thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ: Địa chỉ : 116 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh Email: howyoloselfie@gmail.com Hotline: 0866805564 ...

1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này. Bằng ...