ShopeeFood Là Gì? Quyền Lợi Người Tiêu Dùng Có Bị ảnh Hưởng? | How-yolo

Hiện đây là ứng dụng cung cấp dịch vụ ăn uống trực tuyến phổ biến với người dùng trên khắp cả nước. Nó sẽ đổi tên thành ShopeeFood từ ngày 18/8. để ShopeeFood là gì? Và hãy xem thay đổi này có ý nghĩa gì Bachkowawiki Hãy trả lời những câu hỏi này.