Tải Phần Mềm Misa Mimosa.Net 2019, Misa Mimosa

Bạn có biết MISA Mimosa.NET X1 2019 không?! MISA MIMOSA.NET X1 2019 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

Đang xem: Tải phần mềm misa mimosa.net 2019

MISA MIMOSA.NET X1 2019 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính cấp ngành, hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị dự toán cấp I, II trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới.

*

MISA MIMOSA.NET X1 2019 – Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính HCSN.

Xem thêm: Cách Đóng Trần Thạch Cao Thả Đúng Kỹ Thuật, Cách Đóng Trần Thạch Cao — Thi Công Trần Thạch

Được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất – Microsoft.NET và tích hợp với nhiều tính năng ưu việt, MISA MIMOSA.NET X1 2019 góp phần tự động hóa toàn bộ quá trình tổng hợp báo cáo tài chính, tạo ra sự thuận tiện cho đơn vị trong việc sử dụng sản phẩm. MISA đã ra mắt thêm phiên bản MISA Mimosa.NET 2019 nhằm đáp ứng theo những Thông tư, Nghị định mới nhất.

Xem thêm: Phần Mềm Logitech G633 Artemis Spectrum Rgb 7, Tai Nghe Logitech G633

MISA Mimosa.NET X1 2019 được phát triển trên nền tảng công nghệ mới nhất – Microsoft.NET, cơ sở dữ liệu SQL Server Express mang lại cho người sử dụng sự thuận tiện, dễ sử dụng, khả năng bảo mật cao. MISA Mimosa.NET X1 2019 cập nhật các thông tư, quyết định mới nhất áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp:

Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp. Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành hệ thống MLNS nhà nước.

MISA Mimosa.NET X1 2019 tích hợp công cụ UltraViewer để hỗ trợ nhanh chóng các vướng mắc, khó khăn của người dùng khi sử dụng phần mềm. 

*

Tính năng cập nhật trong MISA MIMOSA.NET X1 2019 mới nhất

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R10

Sửa định dạng số tiền khi xuất báo cáo gửi Kho bạc Nhà nước.

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R3

Nghiệp vụ mới Cho phép đơn vị nhận và tổng hợp được báo cáo Biểu số 4: Quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác theo Thông tư 61/2017/TT-BTC để công khai tại đơn vị và nộp cho đơn vị cấp trên. Cho phép đơn vị in được Biểu số 5: Quyết toán thu – chi nguồn NSNN, nguồn khác theo Thông tư 61/2017/TT/BTC để công khai tại đơn vị và nộp cho đơn vị cấp trên. Cho phép đơn vị in được Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại (đặc thù Kiểm toán nhà nước) hiển thị các khoản chi ở các nguồn kinh phí chi tiết nhất sử dụng để đáp ứng nhu cầu quản lý và quyết toán số kinh phí sử dụng của đơn vị cấp trên.

*

Nghiệp vụ thay đổi

Sắp xếp lại Danh sách nhận báo cáo đơn vị cấp dưới, Danh sách các báo cáo, Danh sách báo cáo đã nhận, Danh sách báo cáo tổng hợp để người dùng nhanh chóng tra cứu được báo theo nhu cầu. Cụ thể:

Phần mềm sắp xếp theo thứ tự nhóm báo cáo quyết toán -> nhóm báo cáo tài chính -> nhóm báo cáo thông báo xét duyệt quyết toán năm -> nhóm báo cáo Thông tư 61/2017/TT-BTC -> nhóm báo cáo khác. Đối với Danh sách nhận báo cáo đơn vị cấp dưới, Danh sách báo cáo đã nhận, Danh sách báo cáo tổng hợp sẽ ưu tiên sắp xếp theo Chương, sau đó sẽ sắp xếp theo nhóm báo cáo như trên:

*

MISA MIMOSA.NET X1 2019 R2

Nhận, in và tổng hợp dữ liệu các báo cáo quyết toán

– Báo cáo quyết toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC:

B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động. B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán. Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

– Các phụ biểu sinh ra sau khi nhận báo cáo cấp dưới:

Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần II. Bổ sung 2 báo cáo tài chính B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động. B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản). Các phụ biểu sinh ra Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ). Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đơn giản). Đáp ứng nhập bằng tay các báo cáo quyết toán

– Các báo cáo không cần phải thiết lập chỉ tiêu:

B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán. Mẫu biểu 1a: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) thu phí, lệ phí. Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đầy đủ) và Mẫu biểu 1b: Đối chiếu số liệu kết quả hoạt động (áp dụng cho đơn vị BCTC đơn giản).

– Các báo cáo cần phải thiết lập chỉ tiêu:

B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động. Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn kinh phí được khấu trừ để lại phần I và Phần II. Mẫu biểu 1c: Số liệu xét duyệt (hoặc thẩm định) quyết toán chi ngân sách – Phần I và Phần II. Cập nhật khác Cập nhật danh mục Hệ thống tài khoản theo Thông tư 107/2017/TT-BTC. Cập nhật Mục lục ngân sách mới theo thông tư 324/2016/TT-BTC. Bổ sung thêm Danh mục Phí, lệ phí trên chương trình. Cập nhật hệ thống báo cáo, chia làm 3 nhóm báo cáo. Đáp ứng tính năng Xuất khẩu Phụ lục 4 (Thông tư 137/2017/TT-BTC) cho phép người dùng xuất khẩu được báo cáo thu, chi NSNN chi tiết theo MLNS theo hướng dẫn tại phụ lục 04. Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center để hỗ trợ đơn vị tải và tra cứu giấy phép sử dụng. Cải tiến cơ chế GPSD cho phép người dùng đang có giấy phép sử dụng MISA Mimosa.NET X1 2017 còn hạn bảo hành có thể sử dụng tiếp phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019. Nhập bằng tay các báo cáo quyết toán, phụ biểu: Phụ biểu F01-02/BCQT (Phần I); Phụ biểu F01-02/BCQT (Phần II); Mẫu biểu 1C phần I; Mẫu biểu 1C phần II; Mẫu biểu 1b áp dụng cho đơn vị báo cáo tài chính đơn giản. Bổ sung Mẫu biểu số 03: Báo cáo thuyết minh quyết toán năm. Nhận tổng hợp báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh. Tạo báo cáo năm từ báo cáo quý. Tạo mới dữ liệu đặc thù Tổng cục thống kê. Cho phép nhận, tổng hợp các báo cáo theo đặc thù Tổng cục thống kê.

Tính năng chính của phần mềm MISA MIMOSA.NET X1 2019

Nhận báo cáo cấp dưới

Hỗ trợ nhận báo cáo của các đơn vị cấp dưới. Cho phép nhập khẩu tệp báo cáo của các đơn vị cấp dưới theo từng quý, 6 tháng và theo cả năm.

*

Thống kê tình hình nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới

Thống kê một cách chính xác những đơn vị nào đã nộp báo cáo, đơn vị nào chưa nộp và chưa nộp những báo cáo nào. Từ đó giúp đơn vị tổng hợp quản lý được tình hình nộp báo cáo của các đơn vị cấp dưới, qua đó có thể đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chưa nộp đủ báo cáo tiếp tục nộp báo cáo để đơn vị tổng hợp thực hiện tổng hợp các báo cáo trong kỳ.

Tổng hợp dữ liệu

Giúp đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo tài chính của các đơn vị cấp dưới nhanh chóng, chính xác. Cho phép xem và in báo cáo tổng hợp của một số đơn vị hoặc của toàn ngành.

Báo cáo

Cho phép xem và in các báo cáo chi tiết của từng đơn vị dự toán cấp dưới và báo cáo của đơn vị tổng hợp. Cung cấp hệ thống báo cáo phân tích linh động theo nhiều chỉ tiêu, đáp ứng nhu cầu phân tích báo cáo của các đơn vị chủ quản. Đáp ứng đầy đủ các báo cáo theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 01/2007/QĐ-BTC.

*

Gửi báo cáo lên cấp trên

Hỗ trợ gửi báo cáo đã được tổng hợp lên đơn vị cấp trên qua email. Cho phép xuất khẩu các báo cáo đã được tổng hợp ra các dạng tệp như .xml,…

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng

Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn. Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên. Đĩa cứng: 3GB trống hoặc nhiều hơn. Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc tốt hơn. CD-ROM tốc độ 12X hoặc nhanh hơn. Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn).

Yêu cầu phần mềm

Hệ điều hành: Windows XP SP3 trở lên/Vista/Windows 7/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn. Bộ gõ tiếng Việt: Unikey.

Nhờ phần mềm tổng hợp MISA MIMOSA.NET X1 2019 công việc tổng hợp báo cáo giờ chỉ còn là việc nhận số liệu từ các đơn vị dự toán cấp dưới gửi lên, còn toàn bộ các báo cáo tài chính sẽ được tự động tổng hợp hoàn toàn bởi MISA MIMOSA.NET X1 2019.