Tam giới là gì? Tam giới trong đạo Phật gồm những gì? | How-yolo

Ba trạng thái là gì?

Ba trạng thái (Còn gọi là ba cõi, tiếng Phạn là triloka) là khái niệm về các cõi trong vòng sinh tử. Tam giới bao gồm ba cõi dục, sắc và vô sắc. Theo các bài kinh cổ, tất cả chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ (bản chất Phật giáo) bên trong bản thân, nhưng họ bị che đậy bởi những quan điểm sai lầm khiến họ không thể nhận ra, khám phá và giác ngộ bản thân. Nó kích hoạt khả năng đó nên hãy lượn lờ trong ba thế giới và tiếp tục đi. .

Ba chiều

Tam giới dựa trên nguyên lý vô minh, từ những làn sóng dao động phát ra từ tâm, ý thức hay tâm thức vào thế giới vật chất và tinh thần. Ba cõi bao gồm toàn bộ thế giới vật chất và tâm linh với vô số thế giới và chúng sinh. Chỉ cần một người còn ở trong ô nhiễm, một người còn lang thang trong tam giới. Chỉ khi chúng sinh giác ngộ thì mới có thể giải thoát khỏi tam giới, vòng sinh tử luân hồi.

Ba cõi trong Phật giáo là gì?

Theo quan điểm của Phật giáo, ba cõi bao gồm cõi dục vọng (Kamadhatu), cõi sắc (Rupadhatu) và cõi vô sắc (Arupadatu).

Ba chiều

Thế giới của tình dục

Cõi Dục Vọng là cõi của những ham muốn vật chất, những ham muốn xác thịt. Chúng sinh trong cõi này luôn luôn gây ra rất nhiều nghiệp chướng, nguy hiểm và đau khổ vì ham mê sắc tướng, âm thanh, mùi, sắc, v.v… “lạc thú”. Chúng sinh trong cõi Dục giới, mặc dù họ trải qua nhiều thú vui khác nhau như ở thượng giới hay hạ giới, đều phải trải qua đau khổ thực tế (không thoát khỏi luân hồi), sự tiêu tan của đau khổ (khoái lạc thể xác hoặc tình cảm). khoái cảm, nhưng không giới hạn) và đau khổ không thể đạt được (không đạt được mong muốn, do đó đau khổ).

Các loài sinh vật trong Cõi dục vọng bao gồm con người, động vật, Atula, Prithas và Địa ngục, trong đó con người là những sinh vật có trí óc phát triển cao, cả buồn lẫn vui. Do đó, các vị bồ tát thường chọn sinh ra trong thế giới con người để phục vụ chúng sinh và thực hành các phương pháp cần thiết để đạt được Phật quả. Chúng sinh trong ba cõi thấp là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục không thích lạc thú, mà chủ yếu là đau khổ.

Vả lại, trong cõi dục vọng còn có 6 phương trời, là những chúng sinh nhận được nhiều phước báu nhưng chỉ là phước báo tạm thời, vẫn có hình dạng nam nữ dưới hình thức con người ham muốn. Sáu tầng trời sắc dục (sáu dục vọng), được xếp từ thấp nhất đến cao nhất, bao gồm Tứ Vương, Đạo Lôi (Ba mươi Ba Trời, tức là Ba mươi Ba Trời), Đạo Mẫu, Tử Sát, Hoa Lắc và Bản Ngã. – Thực hiện.

Ba chiều

Trạng thái của màu sắc

Thế giới sắc là nơi chúng sinh đã dứt dục, không thèm ăn uống, ham muốn vật chất và tinh thần, nhưng vẫn còn chịu đựng đau khổ (tức là không thoát khỏi luân hồi) và sự chấm dứt đau khổ. Cơ thể, vì vậy, khi đến thời điểm thích hợp, phải tàn lụi và sau đó chết). Đây là thế giới của những Phạm thiên đã đạt đến trạng thái Thiền và những người đã đạt đến định thứ 4. Vào cuối tuổi thọ của họ, họ được sinh vào một trong bốn giai đoạn, bao gồm 18 giai đoạn khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn đạt được. – Các tầng trời có nam và nữ. Căn cứ vào các cấp độ, bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, ý thức, ngôn ngữ, thân thức, ý thức, tâm ma và thức Alaya.

Cõi Thiền thứ nhất, còn được gọi là Troy Thiền thứ nhất, bao gồm ba cõi: Troy Brahma (đánh vần là Brahma), Troy Cha của Phạm, và Troy Đại Phạm. Phạm thiên là cõi của các vị thần theo sau các Phạm thiên, Cha là sự tồn tại của các vị thần bên cạnh các Phạm thiên, và Phạm thiên vĩ đại là cõi của các Phạm thiên có hạnh phúc và trường thọ cao cả. Các Phạm thiên trong những trạng thái này có thân thể khác nhau, nhưng cách suy nghĩ thì giống nhau.

Cảnh giới thứ hai của thiền gồm có 3 tầng trời là ánh sáng hạ, ánh sáng số và Quang âm. Định thứ hai là nơi có ánh sáng lớn, các Phạm thiên ở đây có thân thể giống nhau nhưng tâm trí khác nhau. Trong tám thức nói trên, cả năm thức đều không hoạt động.

Cõi Tam thiền là nơi bao trùm ba cõi trời: Tiểu tịnh, Vô tịnh và Chuyển tịnh. Trong thiền thứ ba, các Phạm thiên có hào quang nhẹ nhàng đến không bị xáo trộn, mọi thứ đều thanh tịnh, cả thân và tâm của họ đều như nhau.

9 tầng trời cuối cùng, cõi cao nhất của thế giới Rupa, là cõi thiền thứ tư. Tất cả chúng sinh sống trong trạng thái thiền thứ tư đã đạt đến vùng thiền định sâu sắc, và sáu thức trong tám thức không còn hoạt động nữa. Cõi thiền bao gồm: Mây trống (Cõi trong sáng), Phước sanh (Cõi vĩnh hằng), Quang quả (Hưởng phước lớn), Không vướng bận (Hoàn toàn thanh tịnh), Không nhiệt (Hoàn toàn thanh tịnh), Thiện kiến ​​(Cảnh giới đẹp), Quà thiện. (hoàn toàn tự do), Sắc tối thượng (trạng thái tối thượng), không hiểu biết (không ý niệm).

Cõi vô sắc

Ba chiều

Thế giới vô sắc là thế giới chỉ do tâm tạo ra, chúng sinh ở đây không có thân thể vật chất mà chỉ tồn tại dưới dạng thần thức. Chúng sinh trong cõi vô sắc không phải chịu sự chấm dứt của những đau đớn và đau khổ không lành mạnh, nhưng vẫn phải chịu đựng sự đau khổ do không được giải thoát khỏi Samara.

Cõi vô sắc Nó bao gồm 4 cõi: cõi Không gian vô lượng (Vô gian), Không gian vô biên, Thức vô biên (cõi Vô sắc giới tức là cõi Vô sắc, cõi trời Không sở). Không có gì cả vì mọi thứ được biết đến là ảo ảnh do tâm trí tạo ra và cảnh giới không thấy và không thấy là một thế giới vô định, không thể biết được, không thể tưởng tượng được.

Trong đó, cõi không gian vô biên là nơi các vị thần chỉ có thể nhìn thấy sự vô hạn, đạt được và an nghỉ trong trạng thái vô hạn của thiền định. Cõi Vô Lượng Thức là nơi chỉ có thể nhìn thấy Thức Vô Sắc, cõi của chư Thần mà bạn đã đạt được, cõi mà bạn trụ trong thiền định của Thức vô cùng. Trạng thái sở hữu là không còn tôn trọng bất cứ hiện tượng nào, đó là trạng thái của các vị thần, những người đã chứng đắc, sống trong trạng thái thiền định gọi là chân đế của hư không. Thế giới của tri giác hay tri giác là cảnh giới của tri giác hoặc không tri giác, nơi các vị thần đạt đến và ở trong trạng thái thiền không tri giác.

Cần lưu ý rằng trong cuốn sách “Đức Phật và Phật pháp“, Hòa thượng Narada Maha Thera nói,” Cần lưu ý rằng Đức Phật không có ý định tuyên truyền bất kỳ khái niệm nào về vũ trụ. Những trạng thái trên có thật hay không không liên quan gì đến giáo lý, không ai bắt buộc phải tin điều gì đó nếu nó không đồng ý với lý trí. Nhưng sẽ không hoàn toàn công bằng nếu chúng ta phản đối mọi thứ mà lý trí hạn hẹp của chúng ta không thể quan niệm được.

Xem Thêm >>  20 cách tạo dáng chụp hình dễ mà chất cho cả nam và nữ | How-yolo