Tạo Logo Tròn Bằng Photoshop, Tạo Hình Huy Hiệu Tròn Bằng Photoshop

Cách thiết kế logo bằng photoshop

Chúng ta sẽ tạo ra một logo giống như hình dưới đây

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*