Tổng Hợp Những Bài Thơ Tán Gái Voz, Xin Thơ Mời Vào Đây

Chả là dạhow-yolo.net này em thích một bé mà văn phhow-yolo.netng nói chuyện của em thô quá nên muốn xen ít thơ vàhow-yolo.net chhow-yolo.net nó lãng mạn chút !

*

Anh rất thích kem, vì trhow-yolo.netng kem có em

*

Họ gọi anh là MC, nhưng anh chỉ muốn làm em vui

*

*