Nội dung thông tư 76/2014/ TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 76/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc thu tiền sử dụng đất. Vậy thông tư này bao gồm những nội dung gì? How Yolo sẽ giới thiệu cho các bạn một số thông tin cần biết về Thông tư 76/2014/TT-BTC.

Vậy thông tư là gì?

Thông tư thường là những văn bản hướng dẫn việc thực hiện nghị định của Chính phủ, liên quan đến các ngành hay lĩnh vực do bộ, ngành quản lý.

Thông tư có 2 loại:

 • Thông tư do bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực do bộ, ngành đó quản lý;
 • Thông tư liên tịch do hai hay nhiều bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực do bộ, ngành đó quản lý.
Thông tư là gì

Thẩm quyền ban hành thông tư thuộc về một số chủ thể có thẩm quyền như Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 76/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về việc thu tiền sử dụng đất.

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn việc xác định và trình tự, thủ tục xác định, thu và nộp tiền sử dụng đất; miễn giảm tiền sử dụng đất; ghi nợ hoặc thanh toán tiền nợ sử dụng đất, hướng dẫn xử lý chuyển tiếp cũng như một số nội dung khác được quy định cụ thể tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

Xem Thêm >>  Những thông tin về dự án Novaland Victoria Village
Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Đối tượng áp dụng của Thông tư 76/2014/TT-BTC bao gồm:

 • Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư tại nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng thuộc những trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 45/2014/NĐ-CP
 • Các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có liên quan.

Nghị định 45 /2014/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp:

 • Nhà nước giao đất có có thu tiền sử dụng
 • Nhà nước đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) sang đất được sử dụng với mục đích ở, đất nghĩa trang, nghĩa địa với mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất
 • Nhà nước đã công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng khu vực đất đó thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Một số lưu ý khi Thông tư 76/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành

 • Thông tư 76/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014
 • Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ liên quan đến tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 sẽ được thực hiện theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2014 do Chính phủ ban hành quy định về thu tiền sử dụng đất và hướng dẫn tại Thông tư 76/2014/TT-BTC
Xem Thêm >>  Chi phí xây nhà trọ 2 tầng - Kinh nghiệm xây nhà giá rẻ
Các trường hợp phát sinh sau 01/7/2014 sẽ thực hiện theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP
 • Bãi bỏ Thông tư 117/2004/TT-BTC ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất
 • Bãi bỏ Thông tư 70/2006/TT-BTC ban hành ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004, Thông tư 93/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 117/2004/TT-BTC ban hành ngày 07 tháng 12 năm 2004
 • Bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất được quy định tại Mẫu 01/TKTH-SDDPNN, Mẫu 02/TSDĐ, Mẫu 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 7 năm 2013
 • Bãi bỏ nội dung về việc thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu 23/QTr-KK được ban hành kèm theo Quy trình kê khai 1864/QĐ-TCT được ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2011 về ban hành quy trình sản xuất, nộp thuế, kê khai thuế và kế toán thuế.
Bãi bỏ một số thông tư cũ

Các văn bản đính chính, sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC

 • Quyết định 1989/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 45 /2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về việc thu tiền sử dụng đất
 • Thông tư 332/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 45 /2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về việc thu tiền sử dụng đất
 • Thông tư 10/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành 30 tháng 1 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 45 /2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về việc thu tiền sử dụng đất.
Xem Thêm >>  Thông tin về dự án bất động sản Novaland The Grand Manhattan
Các văn bản đính chính, sửa đổi, bổ sung

How Yolo đã cung cấp cho các bạn một số thông tin cơ bản về Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính. Vui lòng tìm đọc thông tư này để biết thêm các thông tin cụ thể và nội dung chi tiết do thông tư này quy định