Tổng giám đốc tiếng Anh là gì ? Tìm hiểu và giải nghĩa | How-yolo

General manager tiếng anh là gì? Tìm hiểu và dịch.

General manager tiếng anh là gì?

Khái niệm chung về tổng giám đốc

Tổng giám đốc là một chức danh quan trọng của công ty, do ban giám đốc của doanh nghiệp lựa chọn. Cũng có thể thuê người lãnh đạo và quản lý tổ chức đó.

Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm quản lý cả công ty con và công ty liên kết cũng như các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Hội đồng quản trị. Vị trí này thường có ít hơn 5 năm. Sau thời hạn đó, hội đồng quản trị sẽ ra quyết định mới giữ lại hoặc hủy bỏ chức danh giám đốc điều hành, tùy thuộc vào tình trạng của doanh nghiệp và hiệu quả của chức danh giám đốc điều hành vì lợi ích cao nhất của công ty.

Tên của tổng giám đốc trong tiếng anh là gì?

Như vậy có thể thấy rằng, vị trí tổng giám đốc là rất quan trọng trong một công ty. Đặc biệt là ngày nay, nhiều doanh nghiệp sử dụng chức danh tiếng Anh để giới thiệu chuyên môn của họ. Vì vậy, điều quan trọng là phải loại bỏ các chức danh của công ty.

Trong tiếng Anh, chức danh Tổng giám đốc được gọi bằng nhiều tên khác nhau. thường được gọi là Giám đốc điều hành, Tổng giám đốc, Tổng giám đốc.

Các chủ đề quan trọng khác

Một số tên công ty phổ biến như sau

  • Chủ tịch: Tổng thống
  • Chủ tịch và Giám đốc điều hành: Giám đốc điều hành
  • Director: Giám đốc
  • Phó: Phó giám đốc
  • Shareholder: Cổ đông
  • Administrator: Quản trị viên
  • Ông chủ: Ông chủ
Xem Thêm >>  Sau Sinh Mổ ăn Tôm được Không? Có Bị Sẹo Lồi Không? | How-yolo

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi tổng giám đốc tiếng anh là gì? Ngoài ra, bài viết còn giúp hiểu thêm về các lĩnh vực thường gặp trong công ty. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tốt.

Trả lời câu hỏi:

Trạng thái bảo vệ DMCA.com