trắc nghiệm quản trị chuỗi cung ứng

Đang xem: Trắc nghiệm quản trị chuỗi cung ứng

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.pdf) 56 (23 trang)

Tài liệu liên quan

Trắc nghiệm quản trị cung ứng có đáp án
Trắc nghiệm quản trị cung ứng có đáp án 23 11,622 51

bộ đề ôn tập trắc nghiệm quản trị tài chính có đáp án 10 682 3

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG(CÓ ĐÁP ÁN) 5 783 28

207 câu hỏi trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp có đáp án 21 991 2

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ THƯƠNG mại có đáp án 43 438 0

100 câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược có đáp án 25 360 0

trắc nghiệm quản trị chiến lược (có đáp án) 25 31,365 190

Câu hỏi trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp có đáp án 33 24,649 83

Xem thêm: Giaitritv Vtvcab1 Giải Trí Tv Ổn Định, Vie Giải Trí

Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp (có đáp án ) 7 1,543 5

Bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính có đáp án 12 1,261 4

246 Câu hỏi Trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp Có đáp án 51 2,463 6

303 câu hỏi Trắc nghiệm Quản Trị Chiến Lược CÓ ĐÁP ÁN 77 5,878 82

TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÓ ĐÁP ÁN 43 3,092 1

Trắc nghiệm quản trị cung ứng logistics 19 658 3

Ngân hàng trắc nghiệm chính trị 300 câu-co dap an 28 557 9

Câu hỏi trắc nghiệm quan hệ công chúng có đáp án 10 792 8

78 câu toán trắc nghiệm cực trị hàm số có đáp án 7 439 2

Trắc nghiệm Quản lý bán hàng có đáp án 21 350 0

400 câu trắc nghiệm quan hệ song song có đáp án 10 711 22

124 bài tập trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án và lời giải chi tiết 44 387 0

Xem thêm: túi đeo thể thao nam

Trắc nghiệm quản trị cung ứng tập hợp 96 câu hỏi và đáp án môn quản trị cung ứng, một tài liệu cần thiết cho các bạn ôn luyện thi môn quản trị cung ứng, cũng như một tài liệu tham khảo cho các bạn nghành quản trị nghiên cứu. TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ CUNG ỨNG Câu 1. RFID là công nghệ tiên tiến cho phép định vị và nhận dạng từ xa khoảng cách từ ………… , bộ nhớ của nó cho phép chứa tất cả các dữ liệu liên quan đến hàng hóa: từ việc xác định vị trí sản phẩm đến ghi nhận thông tin về ngày nhập hàng, ngày hết hạn sử dụng, nhiệt độ dự trữ hàng. A. 100cm đến 100m B. 100cm đến 10m C. 10cm đến 100m D. 10cm đến 10m Câu 2. BOQ là mô hình dự trữ nào? A. Dự trữ thiếu B. Khấu trừ theo số lượng C. Dự trữ tốt nhất D. Dự trữ tối ưu Câu 3. BOQ là viết tắt của: A. Back Order Quantity B. Best Order Quantity C. Before Order Quality D. Best Order Quality Câu 4. Incoterms 2000 do ICC ban hành, ICC là viết tắt của? A. International Chamber of Commerce B. Internal Chamber of Complete C. International Commerce of Chamber D. Internal Commerce of Chamber Câu 5. Nhóm C trong Incoterms mang ý nghĩa: A. Nơi đi B. Nơi đến C. Phí vận chuyển đã trả D. Phí vận chuyển chưa trả Câu 6. Incoterms có chức năng: A. Chuyển giao sở hữu hàng hóa B. Đưa ra các quy định về chuyển giao hàng hóa C. Xử lý các vi phạm hợp đồng D. Tất cả các ý trên Câu 7. Xét theo công dụng của kho thì hệ thống kho trong một tổ chức có thể phân loại thành? A. Kho nguyên, nhiên vật liệu, phụ tùng … và kho thành phẩm B. Kho nguyên, nhiên vật liệu, phụ tùng … và kho bán thành phẩm C. Kho bán thành phẩm và kho thành phẩm D. Kho thành phẩm và kho trung chuyển Câu 8. Bước thứ tư trong chu trình đặt hàng là: A. Chuẩn bị đơn hàng và chuyển đi B. Đơn đặt hàng được chấp nhận và nhập vào hệ thống C. Giải quyết đơn hàng D. Chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu Câu 9. Yếu tố nào sau đây không thuộc nhóm “yếu tố trong giao dịch” trong dịch vụ khách hàng? A. Tính ổn định của quá trình thực hiện đơn hàng B. Thanh toán với khách hàng C. Thông tin về hàng hóa D. Sản phẩm thay thế Câu 10. Dịch vụ khách hàng không bao gồm hoạt động: A. Giải quyết đơn hàng (phân loại, kiểm tra, thu gom, tách hàng, dán nhã….) B. Các dịch vụ hậu mãi khác C. Vận chuyển hàng hóa D. Lưu kho hàng hóa Câu 11. FMCG Logistics là: A. Logistics hàng tiêu dùng nhanh B. Logistics hàng sản xuất C. Logistics hàng tiêu dùng D. Logistics hàng sản xuất nhanh Câu 12. Mối quan hệ giữa chiến lược dịch vụ khách hàng với chiến lược logistics: A. Chiến lược logistics là một bộ phận của chiến lược dịch vụ khách hàng B. Chiến lược dịch vụ khách hàng là một bộ phận của chiến lược logistics C. Chiến lược dịch vụ khách hàng và chiến lược logistics hoàn toàn không có quan hệ D. Chiến lược dịch vụ khách hàng và chiến lược logistis tồn tại song song Câu 13. Hệ thống thông tin của việc thực hiện đơn hàng được phát triển qua mấy cấp độ? A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 Câu 14. Chủ doanh nghiệp thuê một công ty logistics để thực hiện tất cả các công đoạn của việc xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp gồm: thủ tục xuất khẩu, lập kho chứa hàng, vận chuyển hàng hóa tới khách hàng thì được xem là: A. 1PL (logistics bên thứ nhất) B. 2PL (logistics bên thứ hai) C. 3PL (logistics bên thứ ba) D. 4PL (logistis bên thứ tư) Câu 15. Đặc trưng của việc thực hiện đơn hàng bằng điện thoại trong hệ thống thông tin là : A. Tốc độ trung bình, chi phí trung bình, hiệu quả tốt, độ chính xác trung bình B. Tốc độ trung bình, chi phí cao, hiệu quả tốt, độ chính xác trung bình C. Tốc độ trung bình, chi phí trung bình, hiệu quả cao, độ chính xác cao D. Tốc độ trung bình, chi phí trung bình, hiệu quả trung bình, độ chính xác trung bình Câu 16. Trong quản trị chuỗi cung cấp, chiều nghịch là : A. Chiều cung ứng nguyên vật liệu đầu vào B. Chiều thu hồi hàng hóa bị trả lại C. Chiều cung cấp sản phẩm tới khách hàng D. Chiều thu hồi phế phẩm trong sản xuất Câu 17. Hãy sắp xếp trình tự thực hiện các hoạt động sau trong giai đoạn mua của chuỗi cung ứng : A/ Mua nguyên vật liệu B/ Lưu kho nguyên vật liệu C/ Quản lý tồn kho nguyên vật liệu D/ Lưu kho phụ liệu đóng gói A. A > C > D > B B. A > B > C > D C. A > B > D > C D. A > C > B > D Câu 18. Sự khác biệt giữa Logistics 4PL và Logistics 3PL là ở : A. Khả năng quản lý nhiều bộ phận hơn và các đối tác B. Khả năng tư vấn quản lý nhiều bộ phận hơn và nhiều đối tác làm ăn hơn C. Khả năng tư vấn và quản lý tất cả các bộ phận và tất cả các đối tác có liên quan D. Khả năng hợp nhất, gắn kết các nguồn lực, tiềm năng của các đối tác vào công ty Câu 19. Sắp xếp các phương thức vận chuyển sau đây theo tiêu chí giới hạn dần về loại hàng hóa : A/ Đường bộ B/ Đường hàng không C/ Đường điện tử D/ Đường ống A. B > A > C > D B. B > A > D > C C. A > B > C > D D. A > B > D > C Câu 20. Một chu trình đặt hàng chuẩn được thực hiện qua mấy bước ? A. 4 B. 5 C. 3 D. 6 Câu 21. Trong một chuỗi cung ứng, … quyết định sự tồn tại của cả chuỗi A. Nhà cung cấp B. Đơn vị sản xuất C. Khách hàng D. Công ty logistics Câu 22. Đặc trưng của việc thực hiện đơn hàng bằng tay trong hệ thống thông tin là : A. Tốc độ chậm, chi phí thấp, hiệu quả thấp, độ chính xác trung bình B. Tốc độ trung bình, chi phí thấp, hiệu quả thấp, độ chính xác thấp C. Tốc độ chậm, chi phí thấp, hiệu quả thấp, độ chính xác thấp D. Tốc độ chậm, chi phí trung bình, hiệu quả thấp, độ chính xác thấp Câu 23. Logistics đầu ra cần quan tâm : A. Lập kế hoạch, dự báo, chi phí dự trữ, kênh thông tin đơn hàng, thiết lập kênh phân phối, vận chuyển, bán hàng, của doanh nghiệp B. Dự trữ thành phẩm và sản xuất hàng hóa cung cấp cho các kênh phân phối của doanh nghiệp C. Việc sản xuất đủ hàng để cung cấp cho các kênh phân phối của doanh nghiệp D. Lập kế hoạch, dự báo chi phí dự trữ nguyên vật liệu và thành phẩm, mua hàng hóa, sản xuất hàng, bán hàng liên quan đến doanh nghiệp. Câu 24. Dịch vụ khách hàng có ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố sau của doanh nghiệp, ngoại trừ : A. Lợi nhuận B. Chi phí C. Đối thủ cạnh tranh D. Thị phần Câu 25. Mối quan hệ giữa chiến lược dịch vụ khách hàng với chiến lược marketing : A. Chiến lược dịch vụ khách hàng và chiến lược marketing tồn tại song song B. Chiến lược marketing là một bộ phận của chiến lược dịch vụ khách hàng C. Chiến lược dịch vụ khách hàng là một bộ phận của chiến lược marketing D. Chiến lược dịch vụ khách hàng và chiến lược marketing hoàn toàn không có mối liên hệ Câu 26. Hai thuật ngữ về dịch vụ Logistics không đúng là : A/ Warehousing and Distribution nghĩa là Dịch vụ kho bãi và phân phối B/ Consolidation/Cross Docking nghĩa là Giao nhận hàng hóa C/ Air Freight Fowarding nghĩa là Giao nhận hàng không D/ PO Management nghĩa là Quản lý việc mua hàng E/ Systemwide Track and Trace nghĩa là Dịch vụ theo dõi kiểm tra hàng A. B và C B. A và B C. A và C D. B và D Câu 27. Giữa SCM và CRM (Customer Relationship Management – Quản trị mối quan hệ khách hàng) : A. Có liên quan mật thiết và CRM là hoạt động nằm trong SCM B. Có liên quan mật thiết và SCM là hoạt động nằm trong CRM C. SCM và CRM là hai hệ thống quản lý hoàn toàn độc lập D. Có liên quan nhưng SCM và CRM là hai hệ thống song song Câu 28. Hệ thống thông tin trong Logistics bao gồm các thành tố : A. Máy tính ; đường truyền ; máy chủ (server) ; dữ liệu ; hệ thống quản lý B. Máy tính; đường truyền; máy chủ (server); dữ liệu; bảo mật C. Máy tính; phần mềm; đường truyền; máy chủ (server); dữ liệu D. Máy tính; phần mềm; đường truyền; máy chủ (server); hệ thống quản lý Câu 29. Có bao nhiêu phương thức vận chuyển hàng hóa cơ bản ? A. 4 B. 7 C. 6 D. 5 Câu 30. Từ nào sau đây không liên quan đến logistisc ? A. Loger B. Logistic C. Lodge D. Logistique Câu 31. Chủ doanh nghiệp A thuê một doanh nghiệp B để chở hàng cho việc phân phối sản phẩm của mình nhưng doanh nghiệp này (B) lại thuê một công ty khác là công ty C để thực hiện thì được xem là : A. 3PL (logistics bên thứ 3) B. 4PL (logistics bên thứ 4) C. 2PL (logistics bên thứ 2) D. 1PL (logistics bên thứ 1) Câu 32. Dịch vụ khách hàng theo quan điểm logistics là : A. Tạo ra những lợi ích về mặt thời gian hay địa điểm đối với sản phẩm B. Tạo ra những lợi ích về mặt thời gian đối với sản phẩm hay dịch vụ C. Tạo ra những lợi ích về mặt thời gian và địa điểm đối với sản phẩm hay dịch vụ D. Tạo ra những lợi ích về mặt địa điểm đối với sản phẩm dịch vụ Câu 33. Dịch vụ khách hàng hỗ trợ đắc lực cho yếu tố nào trong marketing mix ? A. Product B. Place C. Price D. Promotion Câu 34. ………….là phần mềm hệ thống quản lý kho hàng, bao gồm các ứng dụng quản lý kho hàng và các thiết bị về mã vạch như máy quét không dây, máy in mã vạch lưu động kết hợp với mạng máy tính không dây sẽ cho phép thấy được tất cả các giao dịch hàng hóa hàng ngày. Ngoài ra, phần mềm này còn giúp kiểm kê hàng hóa, giao tiếp với hệ thống kiểm các đơn đặt hàng mua, bán… A. WMS B. DRP C. WMI D. WIP Câu 35. Mục đích của dịch vụ khách hàng là tạo ra : A. Sự thỏa mãn về lợi ích của các công ty logistics B. Không tạo ra gì cả C. Sự thỏa mãn của khách hàng D. Hành động mua hàng của khách hàng Câu 36. Giai đoạn “sản xuất ” trong chuỗi cung ứng không bao gồm : A. Lưu kho sản phẩm hoàn thiện B. Đóng gói sản phẩm hoàn thiện C. Lập kế hoạch sản xuất D. Lưu kho sản phẩm dở dang Câu 37. Luồng nào sau đây không phải là luồng vật chất trong logistics ? A. Đóng gói, dán nhãn B. Lưu kho tại trung tâm phân phối C. Vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến kho D. Quản lý tồn kho thành phẩm Câu 38. Chọn các thuật ngữ liên quan đến các quá trình chuỗi cung ứng : A/ SRM (Supplier Relationship Management) B/ ISCM (Internal Supply Chain Management) C/ ERP (Enterprise Resource Planning) D/ CRM (Customer Relationship Management) A. B, C, D B. A, B, D C. A, B, C D. A, C, D Câu 39. Trong quản trị logistics, …. là bí quyết duy trì và phát triển lòng trung thành của khách hàng. A. Vận tải B. Hệ thống thông tin C. Kho bãi D. Dịch vụ khách hàng Câu 40. Việc thực hiện đơn hàng bằng điện thoại là cấp độ thứ mấy của hệ thống thông tin ? A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 <...>… phối hàng hóa B Bảo quản hàng hóa và quản lý kho bãi C Sản xuất hàng hóa cung cấp cho khách hàng D Cung cấp bao bì, nhãn mác và đóng gói sản phẩm Câu 42 Trong quản trị chuỗi cung ứng, … là “ nguồn dinh dưỡng ” cho toàn bộ chuỗi cung ứng A Khách hàng B Doanh thu C Lợi nhuận D Thông tin Câu 43 Logistics thế giới hiện nay đang ở giai đoạn nào ? A Mua hàng B Quản trị dây chuyền cung ứng C Phân phối D Hệ… của nguyên vật liệu trong quá trình tồn kho, thành phẩm và thông tin liên quan từ điểm gốc đến điểm tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng được gọi là : A Quản lý sản xuất B Quản trị hậu cần C Quản trị các chuỗi cung ứng D Quản lý dịch vụ khách hàng Câu 51 Đối tượng phục vụ của công ty cung cấp dịch vụ logistics là : A Bản thân công ty thuê/ mua dịch vụ B Công ty thuê mua dịch vụ và khách hàng của… hóa trên dây chuyền cung ứng không bao gồm: A Dự trữ nguyên vật liệu B Dự trữ trong vận chuyển C Dự trữ thành phẩm trong sản xuất và lưu thông D Dự trữ bán thành phẩm Câu 84 Trong các bước cơ bản triển khai quản trị chuỗi cung ứng (SCM) bước HOÀN LẠI: A Chỉ xuất hiện khi chuỗi cung ứng có vấn đề B Luôn xuất hiện C Thỉnh thoảng xuất hiện D Không bao giờ xuất hiện Câu 85 Kho bãi có quan hệ với các bộ… các công ty logistics A Quản trị kho bãi B Quản trị hệ thống thông tin C Quản trị dịch vụ khách hàng D Quản trị vật tư Câu 46 Trong khái niệm, logistics là thực hiện “ 5 Right ”, không bao gồm: A Place B Item C Cost D Customer Câu 47 Yếu tố quan trọng nhất khiến Singapore trở thành một nước có logistics phát triển nhất thế giới : A Khả năng tài chính B Nguồn nhân lực C Khả năng ứng dụng công nghệ D Các… Vận chuyển và phân phối sản phẩm B Cung ứng vật tư và sản xuất C Cung ứng vật tư và phân phối sản phẩm D Marketing và phân phối sản phẩm Câu 73 Hai thuật ngữ về dịch vụ logistis không chính xác là: A/ Vendor management/ Compliance – Quản lý và theo dõi hàng hóa B/ GOH – Dịch vụ container treo C/ Data management/ EDI clearing house – Quản lý theo dõi và cam kết của nhà cung cấp D/ Barcode scanning and… việc bán hàng/ sản xuất hàng hóa được tiến hành liên tục giữa các kỳ đặt hàng là : A Dự trữ định kỳ B Dự trữ trong quá trình vận chuyển C Dự trữ bổ sung trong logistics D Dự trữ đầu cơ Câu 62 Các thành phần cơ bản nằm trong dây chuyền cung ứng: A Cung ứng, sản xuất, dự trữ, tồn kho, định vị B Sản xuất, tồn kho, dự trữ, phân phối, vận chuyển C Sản xuất, vận chuyển, tồn kho, định vị, thông tin D Cung ứng, … khẩu ở Việt Nam hiện nay: A Chiếm khoảng 15% giá trị hàng hóa B Chiếm khoảng 5% giá trị hàng hóa C Chiếm khoảng 20% giá trị hàng hóa D Chiếm khoảng 10% giá trị hàng hóa Câu 59 Những dịch vụ nào sau đây không được xem là dịch vụ giá trị gia tăng (VAL) khu vực cảng biển ? A/ Vận chuyển A A và B B B và D C C và E D A và C B/ Kiểm định C/ Phân phối D/ Dán nhãn Câu 60 Chủ doanh nghiệp tự tổ chức thực hiện… số liệu B Viết bối cảnh C Lấy ý kiến chuyên gia D Đường cong phát triển Câu 67 Có bao nhiêu phương thức vận chuyển hàng hóa cơ bản ? A 7 B 6 C 4 D 5 Câu 68 Để đảm bảo cho quá trình logistics diễn ra liên tục thì dự trữ sẽ tồn tại trên suốt dây chuyền cung ứng, ở tất cả các khâu Chọn khâu còn thiếu trong chuỗi cung cấp : Nhà cung cấp – thu mua, Thu mua – sản xuất, Sản xuất – (…), (….) – phân phối A Vận… quá trình chuỗi cung ứng : A/ SRM (Supplier Relationship Management) B/ ISCM (Internal Supply Chain Management) C/ ERP (Enterprise Resource Planning) D/ CRM (Customer Relationship Management) A B, C, D B A, B, C C A, B, D D A, C, D Câu 70 Phân loại dự trữ theo kỹ thuật phân tích ABC là kỹ thuật theo nguyên tắc Pareto, trong đó phân loại hàng hóa thành 3 nhóm A, B, C Nhóm C : có giá trị nhỏ, chiếm (X)… sản xuất C Tổng hợp từ bộ phận bán hàng với doanh số hàng bán trong kỳ D Tổng hợp từ bộ phận marketing từ việc khảo sát khách hàng Câu 64 … là hệ thống được sử dụng rộng rãi trong quản lý vận tải hàng hóa đang được nhiều doanh nghiệp logistics áp dụng hiện nay: A EMS B TTS C SMS D TMS Câu 65 Hầu hết các công ty Việt Nam hiện nay đang sử dụng dịch vụ logistics : A Tự cung, tự cấp B Thuê bên ngoài nhưng . đáp ứng yêu cầu của khách hàng được gọi là : A. Quản lý sản xuất B. Quản trị hậu cần C. Quản trị các chuỗi cung ứng D. Quản lý dịch vụ khách hàng Câu 51. Đối tượng phục vụ của công ty cung. cạnh tranh sắc bén của các công ty logistics. A. Quản trị kho bãi B. Quản trị hệ thống thông tin C. Quản trị dịch vụ khách hàng D. Quản trị vật tư Câu 46. Trong khái niệm, logistics là thực. hàng hóa B. Bảo quản hàng hóa và quản lý kho bãi C. Sản xuất hàng hóa cung cấp cho khách hàng D. Cung cấp bao bì, nhãn mác và đóng gói sản phẩm Câu 42. Trong quản trị chuỗi cung ứng, …. là “