Tự Lập Phần Mềm Kế Toán Excel, Tự Thiết Lập Phần Mềm Kế Toán Excel

Tài liệu phần mềm kế toán excel , file Excel rất phù hợp cho các bạn Sinh Viên chuyên ngành kế toán (năm 3,4 ) và những bạn chưa biết làm kếtoán muốn tự học kế toán. Bài viết này sẽ giúp cho các bạn xử lý được những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại 1 doanh nghiệp gồm những chứng từ nào => Từ chứng từ đó sẽ ghi vào những loại sổ sách kế toán nào => Cuối tháng cần thực hiện những bút toán gì trước khi khóa sổ=>Lập báo cáo tài chính và Lập những báo cáo gửi cho Cơ quan thuếFILE phần mềm kế toán excelTHEO TT200 CÀI SẴN CÔNG THỨC (Có file Báo cáo tài chính đủ 4 mẫu biểu bằng excel trong này).

Đang xem: Tự lập phần mềm kế toán

Trình tự thực hành của file đính kèm như sau:

Bước 1: Từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã cho => Hướng dẫn cho bạn cách lập chứng từ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh đó.Bước 2: Sau khi đã xử lý chứng từ xong => Kế toán dựa vào bộ chứng từ đó để ghi các loại sổ sách kế toán.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng :: Diem, Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng :: Diem

– Đầu tiên ghi vào sổ nhât ký chung

– Tiếp theo sẽ dựa vào sổ nhật ký chung để ghi vào các sổ cái tương ứng của từng tài khoản

– Sau đó xem sổ cái của tài khoản đó có thuộc đối tượng công nợ phải thu (TK 131;Tk1388;TK136;Tk141..) hoặc đối tượng công nợ phải trả (Tk331;TK336;TK341; Tk3388…) Hoặc là thuộc hàng tồn kho (TK 152;TK153;TK155;TK156) thì tiến hành ghi vào những sổ chi tiết này. Riêng tài khoản tiền gửi ngân hàng thì đã theo dõi chi tiết ngân hàng theo từng tài khoản ngân hàng đã được mở chi tiết

Bước 3: Cuối mỗi tháng, kế toán lập các bút toán cuối kỳ và Bút toán kết chuyển để xác định lãi hoặc lỗ của Cty. (Ghi nhớ các bút toán này cũng được ghi tuần từ các loại sổ như trên). Sau mỗi tháng thì các bạn in sổ sách kế toán và ký tên đóng dấu để lưu lại (Có thể cuối mỗi năm in 1 lần cũng được) Cách in các loại sổ sách kế toán và cách lưu chứng từ đã có 1 bài việt về Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp nên các bạn xem lại nhéBước 4: Cuối mỗi tháng các bạn làm báo cáo thuế GTGT và thuế TNCN (Hạn nộp tờ khai và nộp thuế là ngày 20 của tháng sau). Cuối mỗi quý thì các bạn làm tờ khai tạm tính thuế TNDN (Hạn nộp Tờ khai quý và nộp thuế là trong vòng 30 ngày của tháng đầu tiên của quý sau).

Xem thêm: 8 Bước Để Chọn Lò Vi Sóng Thích Hợp Với Bạn, Chuẩn Không Cần Chỉnh

Bước 5: Các bạn làm như vậy tuần tự từ tháng 1 đến tháng 12 thì cuối năm các làm Báo cáo tài chính cả năm (12 tháng) cộng với tờ khai quyết toán thuế TNDN và Quyết toán thuế TNCN (Hạn nộp tờ khai và nộp thuế là trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính). Dưới đây là Bài tập của Công ty TNNH Thành Công sẽ giúp cho các bạn tự học kế toán ghi sổ bằng tay để các bạn nắm được quy trình kế toán. Giúp các bạn thông thạo và là bước đệm để các bạn dễ dàng học kế toán máy, có số liệu phát sinh trong tháng 1/2014 (Giả sử năm 2014 chỉ có duy nhất 1 tháng 1/2014 phát sinh để thuận tiện cho các bạn tính ra số thuế TNDN phải nộp, lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN, Quyết tooán thuế TNCN). Download dữ liệu bài tập để thực hành nhé

+Một file thông tin doanh nghiệp:Thong.Tin.Cong.Ty (Thông tin này cho để biết doanh nghiệp tên gì và bắt đầu hoạt động vào thời gian nào)+Một file đề bài: De.bai (Mục đích cho đề bài là để các anh chị biết được là trong tháng 1/2014 Công ty phát sinh những nghiệp vụ gì để các anh chị từ đó thiết lập những loại chứng từ có liên quan và từ đó sẽ ghi vào các loại sổ sách kế toán)+Một file số dư đầu năm: So.Du.Dau.Nam.2014 (Mục đích là để cho các anh chị nhập số dư đầu kỳ vào sổ chi tiết và sổ cái của tài khoản từ loại 1 đến loại 4 để tiếp làm thêm số phát sinh trong năm 2014 và Xác định số dư cuối kỳ của năm 2014)+Một file Bộ hồ sơ chứng từ để cho các bạn thực hành tự viết: Mau.Chung.Tu+Một file mẫu sổ kế toán thực hành bằng tay: Mau.So.Thuc.Hanh.Bang.Tay+MỘT FILE HỒ SƠ BÀI GIẢI CỦA CHỨNG TỪ CHO CÁC BẠN ĐỐI CHIẾU SAU KHI LÀM XONG: Bo.Ho.So.Nghiep.Vu.Phat.Sinh.2014+MỘT FILE BÀI GIẢI CỦA SỔ SÁCH KẾ TOÁN CHO CÁC BẠN ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU SAU KHI LÀM XONG: So.Excel.Thang.01.2014-Bai.Giai – Hai(Trong này có Bài giải của Sổ nhật ký chung; Sổ cái các tài khoản; Sổ chi tiết đối tượng và hàng tồn kho; Bảng Cân đối số phát sinh; Bảng cân đối kế toán; Kết quả Kinh doanh; Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Tờ khai quyết toán thuế TNCN; Tờ khai thuế GTGT; Tờ khai tạm tính thuế TNCN; Tờ khai tạm tính thuế TNDN…)

Cách thực hành bài tập BẰNG TAY như sau:

+Bước 1: Dựa vào File So.Du.Dau.Nam.2014 các bạn nhập số dư đầu tháng 1/2014 trên sổ cái của các tài khoản và trên sổ chi tiết của từng đối tượng công nợ phải thu (TK141;TK131:TK136:TK1388); Công nợ phải trả (TK331;TK311;TK341;TK3388;TK336)

+Bước 2: Các anh chị dựa và file De.bai từ đó lập các chứng từ phát sinh có liên quan đến nghiệp vụ đó, File mẫu chứng từ tự viết thì các bạn đã download về của Mau.Chung.Tu

+Bước 3: Dựa vào chứng từ đã lập của Bước 2 các bạn vào file Mau.So.Thuc.Hanh. Bang.Tay tiến hành lập ghi nhận vào các sổ sách có liên quan (Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết).

+Bước 4:Lập báo cáo tài chính gồm (Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh; Lưu chuyển tiệt tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính),Lập Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2014 +Lập Tờ khai tạm tính thuế TNCN tháng 1/2014 và Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2014Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN quý 1/2014 và Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014

+Bước 5: Kiểm tra file làm bằng tay với file KẾ TOÁN BẰNG EXCEL tại file này:So.Excel.Thang.01.2014-Bai.Giai – Hai.(Xem file đính kèm)Vui lòng xem file và tải tại đây: Tải tài liệu