Vai Trò Vị Trí Và Giải Pháp Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam

Tiểu luận văn hóa doanh nghiệp: Văn hóa Doanh Nghiệp – Thực Trạng và giải pháp cho các bạn làm luận văn tham khảo

Đang xem: Vai trò vị trí và giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp việt nam

*

Xem thêm: Thời Sự Giải Trí Youtube Channel, Vnexpress Giải Trí

*

Xem thêm: Luật Sư Bào Chữa Cho Hoàng Công Lương, Bác Sĩ Hoàng Công Lương Hầu Tòa Phúc Thẩm

Đề tài: Văn hóa doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp, 9 ĐIỂM!

1. Giáo viên: TS Nguyễn Thanh Hội Nhóm 8-Đêm 2-K19UEH_K19 Trang 1MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………………………….3PHẦN I : TÌM HIỂU VỀ VĂN HOÁ……………………………………………………………………………..51.1 Khái niệm văn hoá: ……………………………………………………………………………………………. 51.2 Các yếu tố cấu thành của văn hóa: ……………………………………………………………………….. 61.3 Các tính chất của văn hoá: …………………………………………………………………………………… 81.4 Nhận diện văn hoá……………………………………………………………………………………………. 101.5 Đặc điểm của văn hoá và con người Việt nam……………………………………………………… 111.6 So sánh phong cách ứng xử phương đông và phương tây………………………………………. 12PHẦN II :VĂN HÓA DOANH NGHIỆP……………………………………………………………………..142.1 Khái niệm Văn hoá doanh nghiệp:……………………………………………………………………… 142.2 Đặc điểm văn hoá doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….. 152.2.1 Văn hoá doanh nghiệp tồn tại khách quan: …………………………………………………… 152.2.2 Văn hoá doanh nghiệp hình thành trongmột thời gian khá dài: Tức là VHDN mangtính lịch sử (thời gian văn hoá): Quá trình hoạt động kinh doanh……………………………………. 162.2.3 Văn hoá DN mang tính bền vững. …………………………………………………………………. 162.2.4 Văn hoá doanh nghiệp mang tính hệ thống, thống nhất. tương tự như đặc tính của vănhóa nói chung…………………………………………………………………………………………………………. 182.3 Chủ thể của văn hoá doanh nghiệp:…………………………………………………………………….. 182.3.1 Văn hoá doanh nhân:………………………………………………………………………………….. 182.3.2 Nhà quản trị:……………………………………………………………………………………………… 192.3.3 Nhân viên và người lao động: ………………………………………………………………………. 202.3.4 Khách hàng: ……………………………………………………………………………………………… 222.3.5 Nhà cung cấp…………………………………………………………………………………………….. 232.3.6 Với Cộng đồng xã hội, cơ quan nhà nước, cơ quan truyền thông, tổ chức tài chính,ngân hàng……………………………………………………………………………………………………………… 232.4 Sự cần thiết xây dựng văn hóa doanh nghiệp,và vai trò của văn hóa doanh nghiệp…… 232.4.1 Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường ……………………………………………. 232.4.2 Văn hóa văn nghiệp tạo nên khả năng thích ứng với thời cuộc mới……………………… 242.4.3 Tạo nên giá trị tinh thần, bản sắc cho doanh nghiệp…………………………………………. 242.4.4 Tạo sức hút của doanh nghiệp………………………………………………………………………. 252.5 Vai trò của văn hoá doanh nghiệp:……………………………………………………………………… 262.5.1 VHDN là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh…………………………………………………. 262.5.2 Văn hoá doanh nghiệp là một nguồn lực của doanh nghiệp:………………………………. 262.5.3 Thu hút nhân tài , tăng cường sự gắn bó người lao động:………………………………….. 272.5.4 Văn hoá doanh nghiệp tạo nên bản sắc của doanh nghiệp…………………………………. 272.5.5 Văn hoá ảnh hướng tới hoạch định chiến lược: ……………………………………………….. 272.6 Cơ sở xây dựng VHDN…………………………………………………………………………………….. 292.6.1 Các hạt nhân của VHDN……………………………………………………………………………… 292.6.2 Phát triển văn hóa giao lưu của các DN…………………………………………………………. 292.6.3 Xây dựng các tiêu chuẩn về VHDN ………………………………………………………………. 302.6.4 Văn hóa tập đoàn đa quốc gia……………………………………………………………………… 302.6.5 Văn hóa doanh nghiệp gia đình……………………………………………………………………. 30