Việt Nam thuộc nước nào thời Tam Quốc? | How-yolo

Thời Tam Quốc là thời kỳ loạn lạc và chiến tranh trong lịch sử Trung Quốc. Các nhà sử học cho rằng thời đại này bắt đầu vào năm 220 với sự thành lập của nhà Ngụy và kết thúc vào năm 280 khi Đông Ngô thất thủ và Tây Tấn thống nhất Trung Quốc.

Những pho tượng lớn thời Tam Quốc đều nhìn về đất Giao Tần.

Thời kỳ này trùng với thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai trong lịch sử Việt Nam, kéo dài từ năm 43 đến năm 543. Khi đó, miền Bắc nước ta và phần Quảng Đông, Quảng Tây thuộc Trung Quốc được gọi là Giao Chỉ Dịch.

Sau thất bại của Hai Bà Trưng năm 43 SCN, nhà Đông Hán tiếp tục cầm cự ở Triệu Chí. Vào cuối thế kỷ thứ 2, nhà Đông Hán đang suy tàn, và thời kỳ tiền Tam Quốc bắt đầu. Hoàng đế nhà Hán bắt đầu mất quyền lực và không thể kiểm soát các vùng xa xôi.

Nhân cơ hội đó, quan huyện Giao Chỉ là Sĩ Ni nhà Hán sai 3 người em của mình là Sĩ Nhất, Sĩ Vi và Sĩ Vũ lên làm tri huyện: Sĩ Nhất lên ngôi vua Hợp Phố. CV trở thành quản lý của Ku Chan. Vì nhà Hán loạn lạc, Si Ni đành phải nhận lời. Từ đó, Sĩ Hiệp nắm quyền lớn ở Giao Chỉ.

Trong năm Năm 200, Tào Tháo, Hoàng đế Xian, bắt đầu quan tâm đến miền nam sau khi chinh phục Tây An tại Shuchang. Trong năm Năm 201, Tào Tháo lấy hiệu là Hiến Đế, cử Trung Tấn làm Thứ sử Giao Chỉ.

Giao Châu làm chủ Đông Ngô sau trận chiến bãi biển này.

Năm 203, Sĩ Hiệp và Trương Tân thỉnh nguyện lập Giao Chỉ làm tỉnh. Nhà Hán đồng ý, từ đó về sau, thứ sử Giao Chỉ đổi tên là Giao Châu, ngang hàng với phần còn lại của lục địa Trung Hoa.

Trong năm Năm 207, Tào Tháo lại can thiệp vào Giao Châu, bổ nhiệm Sĩ Nhiếp làm tướng Tuy Nam Trung Lang cai quản tất cả các quận của Giao Châu gồm Nam Hải, Úy Lâm, Tùng Ngô, Hợp Phố, Giao Chỉ, Khưu Chân. và Nhất. Nam và tương tự là quản trị viên quận Jaochi.

Trong năm Năm 208, khi Lưu Bí chết, Tào Tháo cử một đội quân lớn đến đánh bại Tần Triều. Đó cũng là thời điểm diễn ra Trận chiến nổi tiếng của Bãi biển Zich. Tào Tháo thất bại nặng nề trong trận Red Beach do bất cẩn trong chiến lược. Tôn Quyền và Lưu Bị thắng trận và nhanh chóng chia đất của Tần Triều cho Tào Tháo.

Còn Giao Châu, Tôn Quyền trực tiếp nắm quyền cai quản. Trong năm Năm 210 Tôn Quyền cử Bộ Chất sang làm Thứ sử Giao Châu. Mặc dù Si Ni đã đứng về phía Tào Tháo trước đó, nhưng ông buộc phải chấp nhận vị trí của Bo Trak vì ông biết rằng mình không thể chiến đấu với Sun Quan gần.

Từ đó, Giao Châu trên danh nghĩa là thuộc họ Tôn, sau này trở thành nước Đông Ngô thời Tam Quốc gồm 3 nước: Tào Ngụy, Từ Hán, Đông Ngô.

Sau nhiều năm để Sĩ Nhiếp nắm thực quyền ở Giao Châu, năm 226, Tôn Quyền phái Lã Đại về phía nam tiêu diệt họ Sĩ.

Giao Châu nắm quyền kiểm soát Đế chế Tấn sau khi đánh bại Thục Hán

Trong năm Năm 263, Tào Ngụy đánh bại Thục Hán. Năm Triệu Chí, một vị quan là Lã Hưng giết chết thái tử Tôn Tun của Đông Ngô, đưa tỉnh này thuộc nước Ngụy. Năm 265, nhà Tư Mã tiếp quản nhà Ôn và thành lập đế chế Tấn. Giao Châu lại là lãnh thổ của nhà Tấn.

Đông Ngô đã liên tục mở các chiến dịch quân sự để giành lại Giao Chỉ từ nhà Tấn, nhưng đều thất bại.

Trong năm Năm 271 vua Ngô Tôn cử Hác Đào Hồng tấn công Giao Châu, quân Ngô thắng trận. Giao Châu thuộc Đông Ngô, Đào Hồng được phong là Giao Châu Mục.

Trong năm Năm 280, nhà Tấn tiêu diệt Đế quốc Ngô và bắt được Tôn Hạo. Tôn Hạo khuyên Đào Hồng hẹn hò với Tấn. Đào Hồng đầu hàng và ở lại vị trí cũ. Từ đó, Giao Châu hay Bắc Việt Nam ngày nay là nhà Tấn. Điều này đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Xem Thêm >>  Top 5 website công nghệ lớn nhất Việt Nam năm 2014 | How-yolo